Home » خبرهای تازه » زابل : 2 تانگ و 1 رینجر در شملزو تخریب و 7 تن عسکر اجیر کشته و زخمی شدند

زابل : 2 تانگ و 1 رینجر در شملزو تخریب و 7 تن عسکر اجیر کشته و زخمی شدند

قرار یک خبر از ولسوالی شملزوی ولایت زابل : صبح امروز قوهء کمکی عساکر اجیر از ولسوالی شینکی به سوی ولسوالی شملزو حرکت نمود ، ساعت 12 ظهر روز ، در اثنای که قوه در نزدیکی قومندانی امنیه شملزو رسید 1 تانگ در  اثر انفجار ماین جاسازی شده تخریب گردید و 4 تن عساکر اجیر زخمی شدند .

قوه پس ازین که به مرکز ولسوالی شملزو رسید عصر روز دوباره به سوی ولسوالی شینکی حرکت نمود و در حالی که در بین برج جنگی و قلعهء رشید قرار داشت 1 تانگ دیگر و 1 موتر رینجر هدف دو انفجار ماین های جاسازی قرار گرفتند و تخریب شدند و 3 تن عسکر اجیر جا به جا کشته شدند .