زابل : 1 پوسته در ارغنداب فتح ، 12 تن عسکر کشته و مهمات زیادی غنیمت ، عساکر اجیر از 3 پوستهء دیگر فرار نمودند

قرار یک خبر از ولسوالی ارغنداب ولایت زابل : ساعت 9 شب گذشته ، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی افغانستان در ادامهء عملیات عمری بر پوستهء عساکر اجیر در منطقهء بلوداد ولسوالی مذکور با استفاده از سلاح های سبک و سنگین حمله نمودند .

پوستهء مذکور پس از 1 ساعت مقاومت دشمن به گونهء کامل فتح گردید و 12 تن عسکر اجیر جا به جا کشته شدند .

ازین پوسته 7 کلاشنکوف ، 2 ثقیل ، 1 راکت و تعدادی زیادی مهمات دشمن برای مجاهدین غنیمت گردید .

در جریان درگیری 1 تن مجاهد نیز جام شهادت را نوش جان نمود ، تقبله الله اعلی .

نیز شب گذشته عساکر اجیر از پوسته های شاولی ، داود و چپه بند ا ترس حملات مجاهدین فرار نمودند .

ساحات زیادی این منطقه با فرار دشمن در تصرف مجاهدین قرار گرفته است .

مطالب مرتبط