هلمند : 4 تانگ و 1 موتر در سنگین تخریب و 15 تن عسکر اجیر کشته و زخمی شدند

قرار یک خبر از ولسوالی سنگین ولایت هلمند : ساعت 2 ظهر روز گذشته ، درگیری شدید با عساکر اجیر در منطقهء لیوای ولسوالی مذکور رخ داد ، این عساکر می خواستند که مواد اکمالاتی را به عساکر که در مرکز ولسوالی و پی آر تی محاصره شده اند برسانند ،

در جریان درگیری در ساحهء بازار 2 تانگ دشمن در اثر انفجار ماین های جاسازی شده تخریب شدند و 2 تانگ و 1 موتر اکمالاتی کاماز توسط فیرهای راکت و هشتاد و دو از بین برده شدند .

درین درگیری که تا ساعت 5 شام ادامه نمود 15 تن عساکر اجیر کشته و زخمی نیز شدند .

لله الحمد به مجاهدین هیچ زیانی نرسیده است .

مطالب مرتبط