جوزجان: 6 تن پولیس در فیض اباد به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، 6 تن پولیس اداره مزدور در ولسوالی فیض آباد وولایت جوزجان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

پولیس متذکره باشنده قریه بلا مرادیان  آن ولسوالی که در ولایت غزنی ایفای وظیفه مینمودند، دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلام ومجاهدین منطقه امروز به مجاهدین تسلیم شدند که درجمع آنان هریک کمال الدین، اولش، نورمحمد، خلیف بای محمد، ذبیح الله واخترمحمد شامل میباشند.

مطالب مرتبط