زابل : حمله بر کاوران موترهای دشمن در نوبهار

قرار یک خبر از ولسوالی نوبهار ولایت زابل : ساعت 5 عصر روز گشته ، کاروان موترهای دشمن در مابین نابرهو و لت قلعهء ولسوالی مذکور در مسیر ولسوالی شملزو مورد حملهء مسلحانه قرار گرفت .

درین حمله دشمن دچار تلفات گردیده است و لیکن آمار دقیق تلفات هنوز به دست نه آمده است .

مطالب مرتبط