در درگیری های 8 روزهء خاشرود 129 تن اجیران کشته و زخمی و 30 تانگ و وسایط مختلف تخریب شدند

همکار ویب سایت الاماره از ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خبر می دهد که : قوهء عملیاتی دشمن که 8 روز پیش مغرورانه و خودخواهانه به ساحات خیرآباد و پل کهنهء ولسوالی مذکور هجوم آورده بود پس از درگیری های 8 روزه و با دیدن تلفات سنگین مجبور به فرار شد .

خبر می افزاید : در جنگهای 8 روزه 26 تانگ به شمول 2 تانگ زرهی ، 2 بلدوزر ، 1 موتر کاماز و 1 موتر رینجر دشمن در درگیری های رویاروی و انفجارات ماین ها به گونهء کامل تخریب گردیده اند و به شمول 1 قومندان 6 کماندوهای اجیر و 68 تن عساکر و پولیس اجیر کشته شدند و به شمول قومندان امنیه 55 تن اجیران زخمی شدند .

نیروهای دشمن 10 تن مردم ملکی  را در منطقهء خیرآباد زخمی و 3 تن را دیگر به شهادت رسانیدند ، 1 سراچه و 1 تراکتور را تخریب نمودند و چندین سرای و دیوارهای مردم محل را توسط بلدوزر مهدم ساخته اند .

در طی این همه درگیری ها 8 تن مجاهدین زخمی و 5 تن دیگر به مقام شهادت نائل گردیدند ، تقبلهم الله تعالی .

مطالب مرتبط