کاپیسا: حملات دشمن در تگاب عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات صلیب شکن  عمری، یک قوای عملیاتی دشمن را در مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا شدیدا کوبیدند.

قوای دشمن غرض عملیاتی به قریه های شاتورو، نوروزخیل، خوشحال خیل، پاینده خیل وعمرخیل آن ولسوالی آمدند که ساعت 8 صبح امروز با واکنش سریع مجاهدین روبرو شدند که درنتیجه آن، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید ویک قدم نتوانیست به ساحات مجاهدین داخل شود وناگزیر شرمنده عقب رانده شدند.

مطالب مرتبط