کاپیسا: مقر ولسوالی تگاب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات صلیب شکن  عمری، بر مقر ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

مطالب مرتبط