غزنی: 2 عراده رینجر درمرکز نابود و3 عسکر دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات صلیب شکن  عمری، بریک کاروان عساکر اداره مزدور درمنطقه نوغی مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهرا مروزصورت گرفت که دراثران، 2 عراده رینجر دشمن در حمله رویاروی نابود گردید و3 عسکر دران کشته وزخمی شدند .

ویک تن ازمجاهدین نیز جراحت برداشته است.

مطالب مرتبط