ننگرهار: بالای عساکردشمن درشیرزاد وبتی کوت حملات صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات صلیب شکن  عمری، بر یک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه فارم دو ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران ، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

همچنان ساعت 7 صبح امروز بالای ملیشه های اربکی درنزدیک مرکز ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار نیز حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

مطالب مرتبط