بادغیس : 1 تن عسکر اجیر در سنگ آتش توسط درازکوف زخمی شد

قرار ی خبر از ولسوالی سنگ آتش ولایت بادغیس : ساعت 7 صبح روز گذشته ، 1 تن عسکر اجیر در منطقهء لودینان ولسوالی مذکور توسط درارکوف هدف قرار گرفت و زخمی شد

مطالب مرتبط