تازه ترین ها

قندهار : ۲ تانگ دشمن در میوند تخریب و نیروهای اجیر دچار تلفات جانی شدند

قندهار : ۲ تانگ دشمن در میوند تخریب و نیروهای اجیر دچار تلفات جانی شدند

قرار یک خبر از ولسوالی میوند ولایت قندهار : ساعت ۱۱ ظهر روز گذشته ، عساکر و پولیس های اجیر در منطقهء بیبانک ولسوالی مذکور در حالی که برای انجام دهی عملیات به این منطقه آمده بودند مورد حملهء مسلحانه قرار گرفتند .

این حمله تا عصر روز ادامه نمود و در نتیجه ۱ تانگ دشمن به گونهء کامل حریق گردید و ۱ تانگ دیگر در هنگام فرار نیروهای اجیر شکار ماین جاسازی شده گردید .

نیروهای اجیر در جریان درگیری دچار تلفات جانی نیز شدند ، اما آمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست .

 

Related posts