تازه ترین ها

جنایات جنگی ( مارچ )

جنایات جنگی ( مارچ )
بتاریخ ۲ مارچ سال ۲۰۱۷م ، ۱۱ تن افراد ملکی به شمول ۲ خانم در حملهء هوای اشغالگران در نزدیکی بازار الگی در قریه ملخیل در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به شهادت رسیدند و ۲ کودک زخمی شدند .
 
بتاریخ ۳ مارچ ، ۱ موتر مردم ملکی در اثر حملهء درون از سوی اشغالگران در منطقه ای کلاگی ولسوالی ارغنداب ولایت زابل تخریب گردید و در نتیجه ۱ تن شهید و ۱ تن دیگر مجروح گردید .
 
بتاریخ ۳ مارچ ، اشغالگران ۳ تن فرد ملکی را در حالی که مشغول شکار بودند در کوه های کنجغتو در قریهء عرب ها در مربوطات ولسوالی چک ولایت میدان وردگ به شهادت رسانیدند .
 
بتاریخ ۳ مارچ ، ۵ تن غیرنظامیان به شمول دو کودک در بمباران طیارات B52 اشغالگران در منطقهء قمگذر ولسوالی درقد ولایت تخار به شهادت رسیدند و ۷ تن دیگر زخمی شدند .
 
بتاریخ ۳ مارچ ، ۱۵ تن افراد ملکی در حملات عساکر اشغالگر و مزدوران آنان در ساحات زیارتِ ژر اخندزاده ، تپهء سعادت ، تودنک ، سپانزی و قریه های نزدیکی بازار ولسوالی فراه رود ولایت فراه به شهادت رسیدند و ۲۳ تن دیگر زخم برداشتند .
( ۳ مارچ برای افغان ها بسیار خونین و مرگبار تمام شد و تنها در ظرف یک شب و روز ۶۸ تن غیرنظامیان در بمباران و فیر توپخانه های اشغالگران و عساکر داخلی شهید و زخمی شدند ).
بتاریخ ۴ مارچ ، اشغالگران به همراهی عساکر داخلی در منطقهء بند تیمور ولسوای میوند ولایت قندهار چاپه زدند ، مردم را لت و کوب نمودند ، وسایط نقلیه ای مردم را آتش زدند و ۸ تن از افراد ملکی را به عنوان اسیر با خود بردند .
 
بتاریخ ۵ مارچ ، ۲ تن دهقان در حالی که کشتهای خود را آب می دادند در تنگی الدی ولسوالی ارغنداب ولایت زابل در حمله ای هوای اشغالگران به شهادت رسیدند .
 
بتاریخ ۵ مارچ ، عساکر داخلی در هنگام چاپه بر منطقه ای سر دره در مربوطات ولسوالی البرز ولایت بلخ یک مسجد را توسط بمب ها انفجار دادند و ۱۰ تن غیرنظامیان را پس از آزار و اذیت با خود بردند .
 
بتاریخ ۶ مارچ ، اربکی های قومندان ظاهر در منطقه ای جمبران ولسوالی مقر ولایت غزنی ۱ فرد ملکی را شهید و ۱ تن دیگر را زخمی ساختند .
 
بتاریخ ۶ مارچ ، عساکر رژیم مزدور پدر یک تن خبرنگار « سردار ولی سمسور » را به شهاد رسانیدند ، این خبرنگار برای رادیوی محلی « پیوستون ‌‌ږغ » کار می کند .
 
بتاریخ ۹ مارچ ، اشغالگران در منطقهء عیسی خیل ولسوالی چهاردرهء ولایت قندوز یک موتر را هدف درون قرار دادند ، در نتیجه ۶ تن بزرگان محلی که در موتر سوار بودند جا به جا به شهادت رسیدند .
 
بتاریخ ۱۰ مارچ ، عساکر داخلی ۱ تن فرد ملکی و پسر ۹ ساله اش را در حالی که در موتر سایکل سوار بودند در منطقه ای کرباغ در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل به شهادت رسانیدند .
 
بتاریخ ۱۱ مارچ ، عساکر محلی در مربوطات ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب نخست دو دست یک فرد ملکی را قطع نمودند و سپس وی را به شهادت رسانیدند .
 
بتاریخ ۱۲ مارچ ، عساکر داخلی ۱ تن فرد ملکی ( عبدالرازق ) را در قریهء کوچی ها در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به شهادت رسانیدند .
 
بتاریخ ۱۲ مارچ ، اشغالگران در هنگام چاپه در منطقه ای لوی کنم در مربوطات مرکز ولایت قندوز ۳ تن افراد ملکی را شهید ساختند .
 
بتاریخ ۱۳ مارچ ، اشغالگران در منطقهء دره در مربوطات ولسوالی ارگون و لایت پکتیکا مراسم جنازه را بمباران نمودند و ۱۳ تن افراد ملکی را شهید و ۵ تن دیگر را زخمی ساختند .
 
بتاریخ ۱۴ مارچ ، اربکی های وحشی به سرکردگی قومندان گل احمد ۸۵ خانهء مردم ملکی را در منطقهء الله یار ولسوالی ژوند ولایت بادغیس آتش زدند .
 
بتاریخ ۱۵ مارچ ، اشغالگران به همراهی عساکر داخلی بر قریهء یتیم ولسوالی چهاردره ء ولایت قندوز چاپه زدند ، به اساس شاهدان عینی : اشغالگران پس از تلاشی خانه ها منطقه را بمباران نمودند که منجر به شهادت ۶ تن غیرنظامیان و جراحت ۱۵ تن دیگر گردید .
 
بتاریخ ۱۷ مارچ ، اشغالگران در منطقهء کلان کچه در مربوطات ولسوالی میوند ولایت قندهار مراسم عروسی را بمباران نمودند ، درین بمباران به شمول داماد ۶ تن افراد ملکی شهید شدند ، مردم محل می گویند که اشغالگران ۱۰ تن بی گناهان را با خود برده اند و یک مسجد را توسط بمب ها انفجار داده اند .
 
بتاریخ ۱۹ مارچ ، اربکی ها در منطقه ای تورگل در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب ۱ فرد ملکی ( محمد حسن ) را به شهادت رسانیدند .
 
بتاریخ ۲۲ مارچ ، رسانه ها خبر دادند که : عساکر داخلی در منطقه ای کنسک در بین مرکز ولایت فراه و ولسوالی بالابلوک ۲۰۰ خانه را توسط بلدوزرها تخریب نموده اند ، قرار راپورها این خانه ها در حالی با خاک یکسان گردید که برای مردم حتی فرصت بیرون کشیدن اسباب و سامان خانه داده نشد .
 
بتاریخ ۲۴ مارچ ، تلویزیون طلوع خبر داد : مردم هلمند از ملیشه های به نام سنگوریان بسیار در رنج و تکلیف بسر می برند ، قرار گفته های مردم « این ملیشه ها در آدم ربای ، دزدی ، کشتارها و دیگر جرایم گوناگون ملوث هستند » ، در خبر آمده است که رژیم دو سره به ویژه اشغالگران بریتانیاوی این ملیشه ها را پشتیبانی و تمویل می کنند ، این ملیشه ها از سوی جنرال سابق کمیونست ها جبار قهرمان بنیادگذاری شده است و فرماندهی آن را نیز نامبرده به دوش دارد ، به اساس این خبر : افراد مسلح ملا منان نیازی نیز در سنگوریان شامل هستند و یکجا با افراد جبار قهرمان بر ضد طالبان می جنگند ، اما این ملیشه ها که در هر جا بر ضد طالبان جنگیده اند با مردم ملکی بسیار رفتار و برخورد زشت نموده اند » .
 
بتاریخ ۲۶ مارچ ، قومندان اربکی ها به نام مقتدر ۳ تن موسفیدان را در یک مجلس در منطقه ای چشمهء شیر در مربوطات تالقان مرکز ولایت تخار شهید و ۴ تن دیگر را زخمی ساخت .
 
بتاریخ ۲۶ مارچ ، اربکی ها یک طفل را در منطقه ای باسول ولسوالی مهمند درهء ولایت ننگرهار به شهادت رسانیدند .
 
بتاریخ ۲۶ مارچ ، در اثر فیر مرمی هاوان از سوی عساکر داخلی یک مسجد در منطقه ای شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فراه شهید گردید ، نیز ۱ تن نماز گذار ( گل احمد کاکا ) شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند .
 
بتاریخ ۲۷ مارچ ، ۳ تن غیرنظامیان در منطقه ای چینی مانده در مربوطات ولسوالی سنگین ولایت هلمند در حمله ای درون اشغالگران به شهادت رسیدند .
 
بتاریخ ۲۹ مارچ ، نیروهای اشغالگر به همکاری عساکر داخلی در منطقه ای وزیر در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند ، پس از چاپه درگیری شدید درمیان اشغالگران و طالبان رخ داد و به هر دو جانب تلفات جانی وارد گردید ، اشغالگران پس از درگیری خانه های مردم ملکی را بمباران نمودند ، مردم محل به رسانه ها گفته اند که : در بمباران خارجی ها ۳۰ تن افراد ملکی شهید و زخمی شده اند .
 
بتاریخ ۳۱ مارچ ، بی بی سی خبر داد : در یک حمله ای هوای اشغالگران در منطقه ای مهرآباد در مربوطات ترینکوت مرکز ولایت ارزگان ۲ زن و ۳ کودک به شهادت رسیدند و ۸ تن از غیرنظامیان زخم برداشته اند .
 
بتاریخ ۳۱ مارچ ، ۱ طفل در اثر فیر عساکر داخلی در منطقه ای شیوان در مربوطات ولسوالی بالابلوک ولایت فراه شهید و ۱ طفل دیگر زخمی شده است .
 
………………………………………
مآخذ : بی بی سی ، رادیو آزادی  ، افغان اسلامی آژانس ، پژواک ، سایت خبری خبریال ، لر او بر ، نن تکی آسیا و بی نوا .
 
نویسنده : سید سعید ————— ترجمه : ح س

Related posts