تازه ترین ها

حمله کابل کار مجاهدین نیست

حمله کابل کار مجاهدین نیست

انفجار بزرگ چهارشنبه گذشته ۳۱ می در شهر کابل که در آن انفجار تقریبا صد تن از هموطنان ما زندگی خود را از دست دادند و بیشتر از چهارصد تن زخمی شدند، این یک حادثه دردناک برای ملت افغان و امارت اسلامی بود. امارت اسلامی با این غم ملت خود شریک است.

از این رو سخنگوی امارت اسلامی در شدید الفاظ و در همان لحظه آن حادثه را نکوهش کرد و هرگونه دست داشتن و ارتباط مجاهدین را در آن رد کرد. این را نیز به ملت خود و جهانیان واضح نمود که مجاهدین امارت اسلامی اجازه ندارند، در یک چنین جای بی هدفی انفجار سنگینی انجام دهند.

همچنین، امارت اسلامی هرنوع انفجار و حمله که بر مردمان ملکی انجام می شود، باشندگان ملکی متضرر می گردند و هیچ هدف مشروع نداشته باشند را نکوهش می کند. علی الرغم عدم ملوث بودن امارت اسلامی؛ مقامات امنیتی ادارهء کابل بخاطر ناکامی ها و یا هم شاید بخاطر پنهان کردن اهداف اصلی و مرتکبین رویداد مذکور؛ بلافاصله (مجاهدین حقانی صاحب) مجاهدین امارت اسلامی را متهم کردند و خواستند تا از این راه اهداف مذموم خود را بدست آوردند.

اما حال همه می دانند که اهداف امارت اسلامی تنها اشغالگران و اماکن نظامی ادارهء مزدور است. اینگونه انفجارات با راهکار امارت اسلامی هیچ نوع همخوانی ندارد. هدف امارت اسلامی آن سفارتخانه ها و مؤسسات نیز نیست که تنها کارهای ملکی انجام می دهند.

متاسفانه، مقامات کابل بر این نیز بسنده نکرده و اعدام ۱۱ تن از محبوسین مظلوم امارت اسلامی را اعلام کرد، که هیچ نوع ارتباط با اینگونه حوادث ندارد. به نظر می رسد که این مقامات عاقبت نیندیشیده می خواهند، مسئله افغانستان را بیشتر بحرانی کنند. بجای اینکه بر روی عوامل اصلی جنگ جاری فکر و در از بین بردن آن کوشش کنند تا مصیبت جاری افغانستان پایان پذیرد؛ بر عکس می خواهند عملاً با اینگونه بازی های استخباراتی به آتش جنگ دامن بزنند و گمان می کد که گویا با این اتهامات خواهند توانست ملت و امارت اسلامی را از هم جدا کنند و یا همدردی و حمایت کشورهای جهان را بدست آورند تا بگویند که در افغانستان بحضور عساکر خارجی ضرورت است.

امارت اسلامی به مقامات کابل یادآور می شود که در چشم ملت و جهانیان خاک نیندازید و نه هم بخاطر بقای اقتدار خود زمینهء تداوم جنگ را مهیا کنید. ملت افغان دیگر فریب تبلیغات و بازی های استخباراتی شما را نمی خورد. امارت اسلامی از جانب خود، به ملت خود اطمینان می دهد که حملهء کابل و حملات مشابه دیگر کار مجاهدین نیست و به شدت آنرا تقبیح می کند.

Related posts