تازه ترین ها

جنایات جنگی (می)

جنایات جنگی (می)

بتاریخ سوم ما می ۲۰۱۷ میلادی در منطقهء قرغان تپه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز در فیر و انداخت های عساکر محلی  که بر ساحه ملکی اصابت کرد ۴ تن از باشندگان ملکی شهید و سه تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۳ می در منطقهء مموزوی ولسوالی زرمت ولایت پکتیا عساکر داخلی دو در فیرهای هوایی دو تن را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۴ می در انداخت های هاوان عساکر داخلی بر منطقهء قره غویلی ولسوالی المار ولایت فاریاب ۴ عضو یک خانواده شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۵ می عساکر داخلی بر قریه های مسجد نگارِ، دهن مسجدنگار و خم بادشاه ولسوالی شهرک ولایت غور یورش برده، ۳ زن ۷ کودک و ۵ مرد را به شهادت رساندند. در خبر آمده است که عساکر اول قریه های مذکور را چور و غارت کرده و پس از آن تعدادی از خانه ها را نیز آتش زده اند.

بتاریخ ۵ می در منطقهء نشگرام ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان عساکر محلی بر ساحات مسکونی فیرهای توپخانه ای انجام دادند که در نتیجه ۴ زن و ۲ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۶ می در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان عساکر داخلی دو تن از استادان مدارس بنام های مولوی امر الدین و قاری بشیراحمد  که در یکی از مدارس منطقهء قلات ولسوالی وردوج تدریس می کردند را گرفتار و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۱می عساکر داخلی ملا امام قریهء خوری از مربوطات مرکز شهر قلات ولایت زابل را دستگیر و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۲ می در منطقهء آقدره از مربوطات ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب عساکر داخلی در فیر های توپخانه ای ۲ کودک را به شهادت رسانده و بشمول زنان ۱۰ تن را زخمی کردندږ

بتاریخ ۱۴ می در منطقهء عمرزو از مربوطات شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان در انداخت های هاوان عساکر داخلی که بر یک خانه در منطقه اصابت کرد ۵ کودک یک خانواده شهید و ۲ تن دیگرشان زخمی شدند.

بتاریخ ۱۵ می عساکر داخلی بر ساحهء بازار گلزمان از مربوطات ولسوالی میوند ولایت قندهار چاپه زدند  و ۱۴ تن را دستگیر کرده و با خود بردند.

بتاریخ ۱۸ می در منطقه شوخی از مربوطات مرکز ولایت کاپیسا در نتیجهء انداخت های سلاح های ثقیله عساکر داخلی دو فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگرشان زخمی شدند.

بتاریخ ۲۲ می در چاپه مشترک اشغالگران آمریکایی و اجیران داخلی در منطقهء فارم دوهم ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار، زیان های سنگینی به باشندگان ملکی وارد گردید، اشغالگران پس از چاپه، منطقه را بمباران کردند که ۳ تن از اعضای یک خانواده شهید و ۳تن دیگرشان زخمی شدند و در یک خانه دیگر نیز ۹ تن شهید و زخمی شدند. همچنین یک موتر ملکی و ۱۵ راس مواشی نیز از بین برده شده است.

بتاریخ ۲۳ می پس از درگیری شدید بین طالبان و عساکر دالخی در ولسوالی دره بوم ولایت بادغیس، نیروهای هوایی حکومت کابل منطقه را بمباران کرد که بشمول زنان و کودکان ۲۰ تن از هموطنان ملکی شهید و ۱۰ دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ می در منطقهء گولایی ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار، اشغالگران خارجی به کمک عساکر داخلی بر منطقه چاپه زدند، دروازه های خانه ها را منفجر کرده و در هنگام تلاشی منازل اجناس قیمتی را نیز با خود برده اند. بعد از این در منطقه بین طالبان و نیروهای مشترک درگیری صورت گرفت، که در نتیجهء جنگ اشغالگران دو تن از دهقانان که زمین های خود را آبیاری می کردند را به شهادت رسانده و ۱۰ تن از باشندگان ملکی را گرفتار و با خود برده اند.

بتاریخ ۲۴ می اشغالگران و اجیران داخلی در منطقهء بیتو ولسوالی خاک افغان ولایت زابل در هنگام چاپه مشترک ۳ زن و یک نوجوان را به شهادت رسانده و ۵ تن دیگر را بعد از زخمی کردن با خود بردند.

بتاریخ ۲۵می در منطقه شاطرو ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک در فیر و انداخت های ثقیله عساکر داخلی یک فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید. همچنین در قریهء خار ولسوالی مذکور نیز عساکر محلی یک فرد ملکی بنام رحمت الله و در قریهء بوزک نیز یک ریش سفید بنام عزت الله را به شهادت رساندند.

مأخذ:[رادیوی بي بي سي، آزادي = افغان اسلامي اژانس ،پژواک = ویب سایت های خبریال، لراوبر= نن ټکی اسیا= و بینوا=]

 

Related posts