تازه ترین ها

نقاط مهم پیام صوتی نایب امارت اسلامی

نقاط مهم پیام صوتی نایب امارت اسلامی

محترم ملا سراج الدین حقانی نایب امارت اسلامی در مورد حوادث دردناک اخیر تلفات ملکی در کشور عزیز، یک پیام صوتی نشر کرد که از یکسو نشان غمشریکی با قربانیان این حوادث است و از سوی دیگر راهکار امارت اسلامی درباره جلوگیری از تلفات ملکی را واضح تر می سازد. محترم حقانی صاحب وضاحت داده است که امارت اسلامی هیچگاهی چنین کاری را نمی کند که در آن به مردمان ملکی زیان می رسد، بلکه در گذشته نیز اینگونه مواقع بدست است که مقامات بلندپایه ادارهء مزدور و یا اشغالگران در مساحد و یا در میان باشندگان ملکی بوده اند، لیکن مجاهدین امارت بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی از انجام حمله خودداری کرده اند.

جلوگیری از تلفات ملکی یک بخش مهمی از پالیسی امارت اسلامی است که از گذشته دوام دارد. در این مورد مرحوم امیر المؤمین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله، شهید امیر المؤمین ملا اختر محمد منصور رحمه الله و زعیم کنونی امارت اسلامی امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبة الله آخندزاده حفظه الله در پیام های عیدی خود به مجاهدین به کرات توصیه و هدایت نموده اند که با ملت برخورد نرم و نیکو داشته باشند. در اماکن مزدحم که احتمال تلفات ملکی موجود باشد، از حملات در چنین جاهایی خودداری کنید. در تشکیل امارت اسلامی یک ادارهء مستقل برای جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد شده است، تا پالیسی و رهنمودهای بزرگان امارت عملاْ تطبیق گردد، اما جای تاسف است که مقامات ادارهء مزدور همیشه در موارد اینچنینی انگشت اتهام را بسوی مجاهدین امارت اسلامی دراز می کند، می خواهد با اینگونه اتهامات شکست و ناکامی خود را پنهان کند، مجاهدین را بدنام سازد و میان ملت و امارت اسلامی فاصله ایجاد کند. اما ملت فریب نمی خورد، این دست نشاندگان فراموش کرده اند که مقاومت جاری ۱۶ ساله بر علیه اشغالگران و دست نشاندگان آنها بدون همکاری ملت به پیش نرفته و نمی رود.

این نتیجهء آشکار همکاری ملت مجاهد افغان با امارت اسلامی است که امروز اشغالگران و دست نشاندگان آنها در پرتگاه شکست قرار دارند. از نظر ما اینگونه کارهای ظالمانه و انفجارات بی رحمانه بر باشندگان و افراد ملکی از پلان های حلقات پنهان استعمار است که وقتاْ بوقتاْ انرا عملی می کنند.

علاوه بر این  ادارهء کابل به اشارهء اربابان متجاوزش براساس یک پلان شوم آشکارا تلاش می کند که در بین ملت مؤمن افغان اختلافات مذهبی، قومی، زبانی و سمتی ایجاد کند و وحدت موجود در میان ملت افغان را از بین ببرد تا در مقابل تجاوزگران یکصدا و متحد باقی نمانند. اما ان شاءالله امارت اسلامی با همکاری و حمایت ملت خود بمانند دسیسه های پیشین و دیرین، این هدف شوم ادارهء کابل را نیز با ناکامی مواجه خواهد کرد.

امارت اسلامی در سنگر دفاع از ارزش های دینی و ملی ملت خود قرار دارد، این یک مسئولیت و فریضه دینی است. وقتیکه ثمرات و حاصل قربانی ها و تلاش های مجاهدین به همگان برسد، آنوقت تمام ملت افغان قربانی ها و تلاش های مجاهدین را تجلیل می کنند و احساس خوشحالی خواهند کرد. ان شاءالله

 

Related posts