تازه ترین ها

چند نقطه از پیام عیدی مملو از فراست، معقولیت و قاطعیت زعیم امارت اسلامی

چند نقطه از پیام عیدی مملو از فراست، معقولیت و قاطعیت زعیم امارت اسلامی

محترم شیخ الحدیث مولوی هبة الله آخندزاده حفظه الله زعیم امارت اسلامی در پیام عید فطر امسال به یک سلسله موضوعات بسیار مهم اشاره کرد، که در نتیجهء آن راهکار داخلی و خارجی امارت اسلامی را به تمام هموطنان و جهانیان بیشتر واضح نمود. در اینجا ما چند نقطه مهم را به عنوان نمونه یادآور می شویم:

نخست: به مجاهدین امارت اسلامی:

جهاد در مقابل اشغالگران یک فریضه الهی است که نه به منافع شخصی کسی وابسطه است و نه با تغییر نظر شخصی فرد تغییرپذیر است. جهاد براساس احکام شرعی و تاریخ اسلامی یک باب ناآشنا نیست که هرکس با اجتهاد شخصی حکم انجام و توقف آن را صادر کند.

شما باید خوشحال باشید و شکر الله متعال بجا آورید که در چنین وقت و زمان سخت، شما را برای حفاظت دین خود و ملت انتخاب کرده است. جهاد در راه دفاع از دین و مسلمانان از جمله اعمال افضلی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم (ذروة سنام الاسلام) یعنی قله بلند اسلام دانسته است.

دوم: در مورد جلوگیری از تلفات ملکی و برخورد نیکو با ملت:

در هنگام طرح ریزی و اجرای عملیات جهادی موضوع تلفات ملکی را جداً در نظر داشته باشید. عملیاتی که به سر و مال ملت زیان می رساند، برای ما قابل قبول نیست، از انجام چنین عملیات هایی صرف نظر کنید؛ زیرا زیان رساندن به سر و مال مردم، عملی خلاف اصول شریعت و پالیسی امارت اسلامی است.

در برخورد با مردم و مخلوقات خداوند از نرمی و ملایمت کار بگیرید، نباید رفتار ظالمانهء دشمن با ملت مؤمن و اسیران مظلوم شما را به انتقام جویی غیر شرعی وا دارد، لکه با اسراء دشمن بر مبنای اخلاق نبوی رفتار نیکو کنید.

سوم: در مورد شکوفایی ملت:

ما با عزم راسخ و محکم به بازسازی اقتصادی، تعلیمی و پیشرفت همه جانبهء ملت خود متعهد هستیم. امارت اسلامی از امور بازسازی و عمران استقبال می کند و در روشنایی اصول و لوائح مشخص خود حمایت و محافظت از هرگونه فعالیت را وظیفه خود می داند. مجاهدین در مناطق خود به تعلیم عصری و دینی و مطابق به خواست ملت زمینه امور بازسازی را فراهم کرده و به آن ادامه دهند.

چهارم: به اشغالگران:

شما باید از موجودیت یک و نیم دهه در سرزمین افغان ها درس گرفته باشید. لهذا بهتر است که دیگر به اشتباه ادامه و گسترش اشغال خود پایان دهید. هنگامیکه اشغال ناروای شما بر افغانستان پایان پذیرد، امارت اسلامی بشمول شما با تمام همسایگان و جهانیان چوکات اصولی تعامل مناسب و راهکار جامع روابط خوب دارد. در اینجا لازم می دانم که از این راهکار امارت اسلامی یادآوری کنم که نه خواهان مداخله در امور داخلی دیگران هستیم و نه هم به دیگران اجازه می دهیم در امور داخلی ما دست اندازی کنند و نه به کسی اجازه می دهیم که خاک افغانستان را بر خلاف دیگر استفاده کند.

پنجم: راه حل سیاسی:

آمریکایی ها نیز باید با درک واقعیت ها بجای مقابله با مقاومت جهادی، با پذیرش خواسته های قانونی ملت مجاهد افغان، مشکل خود را از راه های دیپلومات حل کند، بزرگترین مانع در مقابل صلح اشغال است. با ختم اشغال حل مسئله صلح آمیز افغانستان یکی از راهکارهای مهم امارت اسلامی است، برای این منظور وظیفه یافتن راه حل صلح آمیز به دفتر سیاسی سپرده شده است.

با توجه به مسائل فوق الذکر می بینیم که همانند سال های گذشته، امسال نیز پیام زعیم امارت اسلامی همه جانبه بود، به همه جوانب واضح نموده است که امارت اسلامی یک قوت نظامی سیاسی بزرگ و مسئول افغانستان است و اجندای مشروع اسلامی و ملی دارد.

مقابلهء هر تجاوزگر و نظامیان حامی آنها با چنین قوت ملی و اسلامی بی نتیجه  و ناکام است، همانگونه که در یک و نیم دهه نیز بوضوع ثابت شده است. عمل معقول اینست که اشغالگران پس از این بجای ویرانی افغانستان، به خروج عساکر خود و حل واقعی مسئله افغانستان روی بیاورند.

Related posts