تازه ترین ها

راهکار ناکام ازدیاد عساکر

راهکار ناکام ازدیاد عساکر

متاسفانه آمریکا تاکنون از تجاوز خونین و جنگ ناکام ۱۶ سالهء خود در افغانستان درس نگرفته است. اکنون نیز تلاش می کند که با ازدیاد عساکر، نظام جنگسالار مطلوب خود را بر افغان ها تحمیل و به اشغال خود ادامه دهد. آشکار است که ازدیاد عساکر نمی تواند کامیابی تجاوزگران را تضمین کند، بلکه سبب جنگ و خونریزی بیشتر می گردد.

در یک و نیم دهه گذشته، حضور عساکر خارجی در افغانستان بدون نا امنی، فقر و تخریب چیزی به افغان ها به ارمغان نداشته است، علاوتاً به اختلافات نژادی، سمتی و زبانی دامن زده اند، خلاصه اینکه در چندین ساله گذشته از سوی اشغالگران و حمایت کنندگان آنها علی الرغم شعارهای جذاب و رنگارنگ، آیا از مشکلات ملت افغان کاسته شده است و یا به مشکلات و پرابلم های این ملت افزوده اند؟ تنها با ساز و سرودهای تلویزیونی و یا سریال های فحش که کشور بسوی ترقی نمی رود و نه هم ثبات حاصل می شود.

آمریکا باید بداند که استفاده از زور هیچگاهی به نتیجه نمی رسد و باید به اشغال خود نقطه پایان بگذارد. چهره هایی که شما بر ملت افغان تحمیل کرده اید، آنها چهره هایی بیگانه با عقیده و عنعنات افغان ها هستند و یا هم کسانی هستند که خود بخشی از ناسازگاری های موجود را تشکیل می دهند. تنها چیزی که توانسته اید، انجام دهید، دادن چهار میلیارد دالر به افغان هایی است که سوء استفاده از حالت و وضعیت ناگوار ملت افغان، قاتلان اجرتی را به نام اردو و پولیس را در مقابل ملت آزادی پسند جنگانده و می جنگانید.


آزادی کشور و ملت و داشتن نظامی مطابق عقاید اسلامی و عنعنات ملی شان حق مشروع و انسانی افغان هاست. بس است، این بازی فریب دهنده که تجاوزگران کشور و غصب سرزمین افغانستان را قانونی می خوانید؛ اما مقاومت استقلال طلبانه و اسلامی افغان ها را غیر قانونی! این نیز حل مسئله نیست که به افغان های عاشق دین و استقلال می گویند: شما از جنگ آزادیخواهی خود دست بکشید و پس از آن در مورد خروج غور خواهیم کرد، بلکه افغان ها به شما می گوید که شما باید از اشغال دست بکشید و حقوق مشروع ملت افغان را بپذیرید.

اگر هدف شما این باشد که از افغانستان خطری متوجه امنیت کشورتان است او کدان نگرانی دارید، این مورد قابل بحث است، بیائید با ما بنشینید، تا در مورد ختم اشغال و نگرانی های شما گفتگو کنیم، اما اگر هدف تدام اشغال افغانستان باشد و می خواهید ملت مسلمان افغان را از قیام نظام اسلامی محروم نمائید، این قابل قبول نیست و غیر ممکن است، باید این واقعیت را درک کنید.

Related posts