تازه ترین ها

چرا امسال حجم زیادی از میوه های تازه ضایع شد؟

چرا امسال حجم زیادی از میوه های تازه ضایع شد؟

فروشندګان میوه های تازه در بازار ها و مارکیت های پایتخت کابل و دیګر شهرهای کشور می ګویند که: بخاطر افت قیمت های میوه ها ۵۰٪ میوه ها خراب شد و ضایع شدند. همچنین در قریه ها و دهات نیز کشتګران و برزګران شکایت می کنند که میوه های تازه و دیګر محصولات موسمی شان هیچ خریدار ندارند، که در نتیجه بیش از نیمی از آن ضایع و خراب می شوند.

تجار علت آن را صادارت به کشورهای همسایه می دانند که محصولات از راه زمینی با قیمت ارزان به بازار فروش می رسید، اما در این اواخر در نتیجه سیاست های ناکام حکومت دوسره، همسایګان نیز در پالیسی خود تغییر جهت داده اند که بر زندګی مردم عام و ملکی تاثیر منفی ګذاشته است تجار می ګویند که در سال جاری هندوانه و خربوزه ها و دیګر میوه ها به کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، ازبکستان و … صادر نشده است و یا هم در مقدار محدود صادر شده است، که آنها مشکلات فراوانی ایجاد می کردند، علاوه بر بستن راه های مواصلاتی، مشکلات ویزا و پاسپورت و افزایش چند برابری تکس و مالیه سبب زیان رساندن فراوان به تجار گردید و میوه های متباقی در حالی در اینجا خراب و ضایع گردید که حکومت مشترک هیچگونه اهتمام برای نگهداشت آن در سردخانه ها نداشت.

اتاق تجارت ادارهء کابل اعتراف می کند که بخاطر روابط بد حکومت با پاکستان مالیه تحمیل شده بر میوه های صادراتی از سوی پاکستان تا سه برابر افزایش یافت که در نتیجه به صاحبان باغ و میوه زیان های زیادی وارد شد.

یکی از مقامات اتاق تجارت پاکستان می گوید: افغانستان در برابر تجارت پاکستان به کشورهای آسیای میانه موانع ایجاد کرده است در مقابل پاکستان نیز فیصله نمود که از تجار افغان در مقابل یک کیلو میوه تازه ۴۰ کلدار مالیه بگیرد.

افغانستان هر سال به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر میوه صادر می کند. تربوز، خربوزه، هندوانه و سیب از جمله میوه های تازه ای هستند که افغانستان هر سال هزاران تن به بیرون صادر می کند.

تجار افغان می گویند که قبلا پاکستان از یک تن میوه ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ کلدار محصول می گرفت، اما حالا این محصول ۷۰۰۰ فی یک تن است. براساس گفته های تجار افغان، تجار پاکستانی می گویند: ما وقتی اموال خود را به آسیای میانه صادر می کنیم، حکومت افغانستان برایمان مشکلات ایجاد می کند ۱۰۰ دالر را برای ترازو تعیین کرده بود و ۱۰۰ دالر را برای هر موتر لاری می گرفت و به سختی برایمان اجازه می داد، در مقابل پاکستان نیز دست به اقدام متقابل زده و برای هر کیلو میوه صادر شده ۴۰ کالدار مالیه وضع کرد.

مقامات اداره کابل در جواب این مشکل می گویند که پاکستان برای تجار افغان مشکلات و پرابلم هایی ایجاد کرده است و مهم نیست، ما می توانیم میوه های تازهء خود را به بسیاری از کشورها مثل هندوستان، امارات، سعودی، هالند، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و تعدادی از کشورهای دیگر اروپایی صادر کنیم.

حالا خبر این است که گردانندگان اداره مزدور کابل که خود را اقتصاد دانان نیز می دانند و به همین خاطر وعده های دروغین تقویه اقتصاد کشور دادند، امروز به ملت ثابت کردند که همه چیزشان برای نگهداشت منافع آمریکاست، نه خوشبختی ملت. کشوری که به این اندازه فقیر باشد که اقتصاد آن به صفر رسیده باشد، چگونه می تواند از طریق صادرات هوایی به مارکیت های جهانی دست یابد؟ راه های مواصلاتی زمینی که با قیمت ارزان و ارسال آسان می توان صادارت را انجام می داد. آن راه ها قربانی سیاست های ناکام و نگهداشت منافع اشغالگران گردید، که قیمت آن را اکنون ملت بیچاره، تجاره و برزگر می پردازند.

همین دلیل است که امسال بیشتر از نیمی از میوه های تازه و محصولات موسمی کشور تخریب و ضایع گردید. مقامات نا اهل در جریان رقابت های سیاسی و شیطانی خود با زندگی ملت مظلوم بازی می کنند، روابط کشور با همسایگان به حدی خراب و تراب شده است که راه کسب و کار را بر ملت بست، اما از سوی دیگر با همان همسایگان بصورت پنهانی خاینانه در مورد مسایل ملی و دیورند معاهداتی انجام می دهند.

جواب مقامات نااهل به مشکلات تجار کشور اینست که یک مراسم پرواز را در حضور داشت اشرف غنی نمایش دهند و بگویند که گویا از طریق هوا به تجارت افغانستان رونق می دهند! که این در حقیقت بازی با حقوق ملت و برخورد ظالمانه و ناروا با این ملت فقیر است.

Related posts