تازه ترین ها

شماره ۲۲ مجله حقیقت نشر گردید

شماره ۲۲ مجله حقیقت با صحافت زیبا چاپ و نشر گردید. این شماره در ۵۲ صفحه چاپ شده است که مطالب مختلف دینی، سیاسی و فرهنگی را در خود گنجانیده است.

مجله حقیقت که اکثریت مطالبش به زبان دری نشر می شود، در این شماره عناوین بعضی از موضوعات و مطالبش قرار ذیل است:

به کی ها باید قهرمانان واقعی گفت؟

مصاحبه اختصاصی با قاری فصیح الدین فطرت، مسئول جهادی ولایت بدخشان

شکست آمریکا صریح تر از همیشه

عسکرجانه! لطفاً نفوذی مجاهد شه!

همراه با مبارزان قلمبدست در صفحات اجتماعی

و مطالب دیگر…

اگر می خواهید شماره ۲۲ مجله وزین حقیقت را بدست آوریده و مطالب مفید آن را مطالعه کنید، می توانید با استفاده از لینک ذیل آن را به شکل پی دی ایف دانلود کنید.

 

داونلود مجله حقیقت به شکل پی دی ایف

Related posts