تازه ترین ها

فاریاب : یک قومندان بهمراه ۳ میل سلاح بمجاهدین تسلیم شد

از لایت فاریاب اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی شیرین تگاب، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی یک تن قومندان اربکی ( خال محمد ولد عزیزالله ) از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده میل پیکا، ۲ میل مسلسل و یک پایه مخابره نیز بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم داده است .

مجاهدین از قومندان نامبرده به گرمی استقبال نموده و این اقدام شجاعانه اش را ستوده اند و او نیز تعهد سپرده است که به همکاری های خود با مجاهدین امارت اسلامی ادامه خواهد داد .

۲۰۱۷/۷/۱۷

Related posts