تازه ترین ها

قندهار : تفاصیل فتح پوسته و غنایم به دست آمده در شاه ولیکوت

قندهار : تفاصیل فتح پوسته و غنایم به دست آمده در شاه ولیکوت

مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” مــنــصــوری  ” دیشب پوسته های امنیتی اربکی های اجیر را در منطقۀ چینار این ولسوالی مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات دو پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردید و ۱۳ تن اربکی در آن جابجا کشته شده و ۱۰ تن دیگر زنده به اسارت مجاهدین در آمده اند  یک عراده موتر رینجر دشمن نیز حریق گردیده است .

در پایان این عملیات از دشمن ۳ میل پیکا، یک قبضه راکت، ۱۴ میل کلاشنکوف، یک نارنجک هاوان و ۲۶ مرمی راکت بغنیمت مجاهدین در آمده است .

در این جریان درگیری، نیروهای کمکی دشمن در منطقۀ سره سخر این ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که در طی آن ۳ موتر زرهی و یک موتر کوماز دشمن بطور کامل تخریب گردید و ۲ میل سلاح کارمولی از آنان بغنیمت مجاهدین در آمد .

۲۰۱۷/۷/۱۷

Related posts