تازه ترین ها

خبرمهم:۲ تانگ در قندز نابود وبشمول جنرال امریکایی ،۱۷ عسکر امریکایی وداخلی کشته شدند

خبرمهم:۲ تانگ در قندز نابود وبشمول جنرال امریکایی ،۱۷ عسکر امریکایی وداخلی کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” با عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان درمناطق امین اباد، اورتبلاق ودوبلوله مربوطات مرکزولایت قندز وارد نبرد شدیدی شدند

نبرد  هنگام آغاز گردید که یک قوای بزرگ دشمن با حمایت قوای هوایی وزمینی امریکایی های اشغالگر غرض عملیات وارد ان مناطق شدند که درنتیجه ان به قوای مشترک دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

خبرمیگوید که یک تانگ عساکر اشغالگر امریکایی درمنطقه دوبلوله شکار ماین گردید که دراثران تانگ کاملا نابود گردید وبشمول یک جنرال امریکایی ۳ تن امریکایی کشته شدند و۱۴ عسکر داخلی نیز کشته وبشمول یک قومندان بلند رتبه دشمن شمارزیاد عسکر دیگر زخمی شدند.

ازسوی دیگر ناوقت ظهر امروز در دروازه شرقی قندز نیز بر بیس وپوسته های دشمن حمله صورت گرفت .

خبرمیگوید که مجاهدین اکنون به میدان هوایی رسیده اند ودر استقامت دیگر ازمنطقه چرخاب تا منطقه چله مزار وشاهراه علی اباد همه فتح وتحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.

ویک تانگ درجریان نبرد نابود گردید و۳ تن اربکی کشته وشمار دیگرزخمی شدند.

Related posts