تازه ترین ها

عاملین جنگ در افغانستان کیستند؟

عاملین جنگ در افغانستان کیستند؟

حدود شانزده سال می شود که متجاوزین به رهبری امریکا و پشتیبانانِ دست به نام آنها آتش جنگ را در افغانستان مشتعل کرده اند و ملت افغان را سوگوار نموده اند.

برخلاف تمام قوانین پذیرفته شدۀ جهانی، هم استقلال افغان ها را سلب نموده اند و هم حق اقامه نظام اسلامی طبق عقیده خویش را، درحالیکه در تمام جهان این حق اساسی ملت هاست.

 

لیکن اشغالگران و حواریون آنها باوجود این حقایق، امارت اسلامی را متهم میکنند که بر جنگ اصرار دارد و از حل صلح آمیز مسئله ابا می ورزد. بدین طریق سعی میکنند تا مسئولیت جنگ و فاجعۀ جاری را بر دوش امارت اسلامی تحمیل کنند. جنگ انتخاب امارت اسلامی نیست مجبوریت ماست، زیرا حق مشروع ما از ما غصب شده، ومجاهدین امارت اسلامی از انها در سنگر و بر سر میز دفاع می کند.

رهبر فعلی امارت اسلامی محترم شیخ الحدیث هبة الله اخندزاده حفظه الله در پیام عیدی خود چون رهبران سابق امارت اسلامی بطور واضح حل صلح آمیز مسئله افغانستان را پیشنهاد کرده و دفتر سیاسی را بحیث یک مرجع آشکار تماس برای یافتن صلح آمیز مسئله، وظیفه سپرده است.

اما متأسفانه متجاوزین و رفقای آنها حل مسئله افغانستان را در ازدیاد عساکر، بمباردها، و حملات شبانه می بینند و می خواهند. لیکن اگر مسئله اینگونه حل شده می توانست، در یک و نیم دهه گذشته حل می شد. همچنان حل مسئلۀ افغانستان در برآورد های مزاجی جنرالان امریکایی نیز ناممکن است زیرا آنها امتیاز خود را در جنگ می بینند، و نه  هم در تحلیل و بررسی های نشست های تحلیگران متعصبی که ده هزار کیلومتر دورتر در اتاق های مجلل نشسته اند. آنهائیکه از واقعیت های میدانی افغانستان بی خبر اند و بجای حل مسئله برای تداوم ظلم و اشغال دلائل می بافند. حل مسئله اینست که متجاوزین از غرور مصنوعی خود پایین شوند و خواسته های مشروع ملت افغان را بپذیرند.

 

اگر امارت اسلامی به حقوق مشروع خود بطور صلح آمیز نائل گردد، حتی برای یک لحظه خواهشمند دوام جنگ نیست و نه اجندای مداخله در کشورهای دیگر دارد، بلکه هرگاه امارت اسلامی فرصت فراغت از جنگ را بدست آورده است برای فراهم آوری زمینۀ آرامس ملت خود دست بکار شده است. هم اکنون در مناطق تحت حاکمیت امارت اسلامی کارهای بازسازی جریان دارد و هزارها متعلم مشغول آموختن علوم دینی وعصری هستند. ایجاد و دوام پروژه های ملی در کشور در نتیجۀ تعهد امارت اسلامی ممکن شده است. متجاوزین گفته نمی توانند که امارت اسلامی تنها جنگ می خواهد و جنگ می کند.

آمریکا و دوستانش باید بدانند که با نفیر عام تحت قیادت امارت اسلامی روبرو هستند نه با مقاومت یک تنظیم. اگر اشغالگران واقعا حل صلح آمیز مسئلۀ افغانستان را میخواهند باید به حقوق مشروع ملت مجاهد افغانستان تن دهند. بر ازاله موانع موجود در راه صلح فکر کنند، نه بر ایجاد موانع اضافه؛ و نباید ملت افغان، صلح و استقلال کشور ما را قربانی اهداف استعماری طویل المدت منطقوی نمایند.

Related posts