تازه ترین ها

قاتلان اُجرتی نمی توانند جلو استقلال ملت مجاهد افغان را بگیرند

قاتلان اُجرتی نمی توانند جلو استقلال ملت مجاهد افغان را بگیرند

در این اواخر راپورهایی نشر شده اند که بعضی از شرکت های امنیتی مثل بلک واتر و … اداره ترمپ را تشویق می کنند که جنگ افغانستان را بطور کامل خصوصی کند. آنها از پنتاگون می خواهند که بر طبق یک پیمان به آنها اجازه دهند که برای پیشبرد جنگ به افغانستان قاتلین اُجرتی بفرستند. رؤسای دست نشاندۀ کابل نیز به همان اندازه شریک هستند. اینها به  ادارۀ ترامپ امید داده اند که از افغانستان روی نگرداند زیرا منابع طبیعی فراوان در افغانستان وجود دارد که با استخراج آن آمریکا می تواند مصارف خود را تامین مالی کند، علاوتاً سرمایه داران آمریکایی نیز ثروتمند خواهند شد.

آمریکا پیش از این نیز قرادادی های ملکی و نظامی در افغانستان داشت. در سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد آنها بیشتر از یک صد و سی هزار تن بود. اکنون ۲۵ هزار قراردادی دارد اما نتوانسته اند موفقیتی برایشان کسب کنند. این تجربۀ تلخ را باید به یاد داشته باشند. اگر آمریکا فکر می کند که با ظلم و ستم و ایجاد ترس و ارهاب خواهد توانست در میدان جنگ بر ملت افغان کامیاب شود و یا هم جنگ باخته را با قاتلان اجرتی ببرد، این اشتباه فاحش آنها خواهد بود.

وضعیت اشغالگران در افغانستان به مَرد آب برده شباهت دارد که به هر برگی برای نجات دست می اندازد. اما سخن تاسف آور اینست که اداره کابل بقای خود را بجای حمایت از ملت در رحم و کرم بر اشغالگران می بیند، ملت خود را قتل عام می کند و به اشغالگران دعوت می دهد که تا زمان غارت منابع طبیعی به حضور خود ادامه دهند.

همه می دانند که شعار دهشت افکنی در افغانستان یک بهانه است. آمریکا می خواهد که افغانستان را مستعمره نموده و منابع طبیعی آن را غارت کند و از کشور ما بحیث یک پوستۀ نظامی برضد کشورهای منطقه استفاده کند.

ما به آمریکایی ها اعلام می داریم که هیچگاهی با ظلم، بی عدالتی و قاتلان اجرتی بلک واتر و شرکت های خصوصی نمی توانید پیروز جنگ جاری شوید، فقط جنگ را طولانی خواهید کرد که تلفات جانی و زیان مالی را متحمل خواهید شد. باید آگاه باشید که افغانستان مال بی صاحب نیست. اینجا قهرمانان معتقدات اسلامی و رهروان راه استقلال موجود هستند. با نصرت الله متعال هیچگاهی نخواهند گذاشت که در این سرزمین پر افتخار حاکمیت اشغالگران قایم گردد. ان شاءالله

Related posts