تازه ترین ها

اگر آمریکا حل راستین می خواهد، راه حل موجود است

اگر آمریکا حل راستین می خواهد، راه حل موجود است

هفته گذشته روزنامۀ وال استریت ژورنال از قول یک مقام ادارهء ترامپ نوشت: کاخ سفید بر خروج تمامی عساکر از افغانستان نیز غور می کند. اگرچه بعداً راپورهای ضد و نقیض در این مورد نشر گردید و موقف شان مشخص نیست اما اگر واقعاً آمریکا ارادهء خروج کامل عساکر خود از افغانستان را داشته باشد و آنرا اعلان نماید، امارت اسلامی از این عمل استقبال خواهد کرد و حاضر است که در مورد تمام موضوعات قابل بحث گفتگو نماید.

جنگ افغانستان برای آمریکا طولانی ترین جنگ این کشور است. تاکنون حدود ۷۸۰ میلیارد دالر پول مصرف نموده است. علاوه بر این آمریکا فاسدترین حکومت در سطح جهان را در افغانستان تحمیل کرده است، تحت نام دیموکراسی ظلم، بی عدالتی، تولید و قاچاق مخدرات، اختلافات قومی و مذهبی، اختطاف و دزدی به یک قاعدهء روز تبدیل شده است.

جنگ افغانستان به باتلاقی مشابه است که آمریکا هر اندازه بیشتر پول و وخت مصرف کند بازهم به همین نتیجه خواهد رسید که این یک جنگ بی مفهوم و کمرشکن است. این جنگ راه حل نظامی ندارد، زیرا آمریکا در افغانستان با یک تنظیم مواجه نیست، بلکه با یک ملت درگیر جنگ است.

همین اکنون بیشتر از نیمی از مردم افغانستان در کنترول ادارهء امارت اسلامی زندگی می کنند، اما با آنهم بشمول کشورهای اشغالگر برای هیچ یک از کشورهای جهان در کشورهایشان مشکل ایجاد نکرده است، زیرا مداخله در امور داخلی دیگران از راهکارهای امارت اسلامی نیست و ما در یک و نیم دههء گذشته عملاً این را ثابت کرده ایم. ما می خواهیم مطابق به معتقدات خود در کشور نظام ایجاد کنیم و این حق مشروع ماست. برای حصول این حق به تلاش های صلح آمیز سیاسی و جهادی ادامه می دهیم.

جنرالان آمریکایی به ملت و رئیس جمهور آمریکا امیدهای غیر واقعی می دهند که عساکر بیشتر و یا هم اربکی های آمریکایی بنام بلک واتر به افغانستان بفرستد، تا در این کشور کامیاب شوند. لیکن این راهکار جنگی اگر پیاده شود، تنها جنگ را طولانی خواهد کرد اما به آن خاتمه نخواهد داد. افغان ها در تلاش برای آزادی کشور خود از هیچ نوع تلاشی خسته و مانده نخواهند شد.

امارت اسلامی خواهان حل واقعی مسئلهء افغانستان است. اگر آمریکا براستی هم می خواهد که جنگ افغانستان را خاتمه دهد و حل واقعی حاصل گردد، پس به اشغال افغانستان پایان دهد.

Related posts