تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی پیرامون استراتیژی ترمپ

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی پیرامون استراتیژی ترمپ

بلآخره ترمپ استراتیژی اش را در قبال کشور ما افغانستان اعلام نمود، ودرآن ادامه اشغالگر کشور ما توسط امریکایی ها تاکید شده وافغانستان را برای امریکایی تهدید خوانده است.

ازین استراتیژی اش معلوم میشود که امریکا نمی خواهد نبرد طولانی اش را درکشورما پایان دهد، آنان عوض اینکه به حقایق پی ببرند، بیشتر مغرور زر وزور شان شدند.

اما افغان ها طی ۱۶ سال گذشته به اشغالگران امریکایی امتحان دادند، تا هنگامی که یک عسکر امریکایی در کشور ما حضور داشته باشد وامریکایی ها به موقف جنگ ترکیز نمایند، ما با روحیه عالی، محکم وعزم فولادین دربرابر شان به جهاد مقدس ادامه میدهیم.

آزادی کشور ما از اشغالگران امریکایی وجیبه ومسئولیت دینی وملی فرد فرد ملت افغانستان میباشد، وبرای ادای این وجیبه مبارک تا آخرین رمق حیات خود مبارزه مینمایم.

باید امریکا عوض دوام جنگ ، خروج عساکرشان را از افغانستان مورد غور قرار میدادند چنانچه ترامپ گفت:( جنگ طولانی افغانستان امریکایی ها را وارخطا ساخته است) ما امریکایی ها را ازاین بیشتر وارخطا خواهیم نمود، ضمامداران امریکایی را به درک حقایق مجبور خواهیم ساخت، ملت مجاهد افغانستان درراه اقامه نظامی اسلامی وکسب استقلال شان نه تنها  خسته ومانده نیستند ونه خسته خواهند شد بلکه (وزادتهم ایمان وعلی ربهم یتوکلون) نیروی ایمانی ما بیشتر میشود وبه رب خود (الله متعال) توکل مینمایم.

اگر امریکایی ها قوای شان را از افغانستان اخراج ننمایند، دور نخواهد بود که افغانستان در  قرن ۲۱  قبرستان امپراطوری امریکا خواهد شد (وماذالک علی الله بعزیر) واین سخن را بزرگان امریکایی ها درک میتوانند.

افغانستان برای هیچکس تهدید نمیباشد ونی از کشور ما برای کسی ضرری رسیده است اما تأثرات ناشی از ادعای  بیجا  وپروپاگندهای استخباراتی، خود  میتواند باعث بدبختی ها وجنگ شود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۸/۱۲/۳۰هـ ق

۱۳۹۶/۵/۳۱هـ ش

Related posts