تازه ترین ها

مردم امریکا و منطقه استراتژی ترامپ را رد کردند

مردم امریکا و منطقه استراتژی ترامپ را رد کردند
رئیس جمهور امریکا « ترامپ » با اعلام پالیسی جنگی خود در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، تعهدات را که در کمپاین های انتخاباتی اش کرده بود لگدمال نمود. وی به مردم امریکا وعده داده بود که نظامیان خود را از افغانستان بیرون می کند و مأموریت جنگی امریکا را دران کشور خاتمه می بخشد ، اما ترامپ پس از انتظار طولانی به تاریخ ۲۲ این ماه استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان را چنین اعلان کرد که عساکر خود را از افغانستان بیرون نمی کند بلکه شمار آن ها را بیش تر و جنگ را گرم تر می سازد ، تا به گمان خود دشمنان امریکا را سرکوب بکند .
 
پاکستان در استراتژی ترامپ مهتم شده است که برای دشمنان امریکا در خاک خود مخفیگاه ها می دهد ، پاکستان ، ایران و کشورهای مهم منطقه « چین و روسیه » در واکنش به خط مشی امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی مخالفت خود را به صراحت ابراز نموده اند و استراتژی ترامپ را نا قابل عمل و مملو از نفرت خوانده اند .
 
روسیه ، چین و دیگر کشورهای منطقه استدلال می کنند که در سال ۲۰۱۰م در نشست ناتو در لیسبون تصویب شد که نیروهای خارجی تدریجاً تا پایان سال ۲۰۱۴م از افغانستان خارج می شوند ، اما امریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند و اکنون اگر امریکا نیروهای خود را تا زمان نا معلوم در افغانستان نگه می دارد این کار در منفعت افغانستان و منطقه نیست بلکه در تضاد با برقراری صلح و ثبات است .
 
از سوی دیگر در داخل امریکا نیز استراتژی ترامپ به شدت هدف اعتراضات و انتقادات قرار گرفته است و خلاف منافع و مصالح امریکا پنداشته شده است ، « تلویزیون فاکس » یکی از مشهورترین کانال های خبری در امریکا در نظر سنجی خود دریافته است که ۶۲٪ مردم امریکا مخالف اعزام عساکر اضافی به افغانستان و خلاف استراتژی جنگی درازمدت درین کشور هستند ، ۸٪ مردم درین نظرسنجی ابراز بی طرفی کرده اند و ۲۹٪ مردم پشتیبانی خود را از استراتژی ترامپ اعلان کرده اند .
 
همچنان در افغانستان به استثناء از آن عده مردم که مامورین رسمی امریکا هستند و امتیازات می گیرند، افغان ها بالعموم مخالفت شدید خود را با خط مشی جدید امریکا ابراز نموده اند و این پالیسی را وسیله ای برای جنگ های متوقع امریکا با چین ، روسیه ، پاکستان و ایران در افغانستان خوانده اند .
 
از نگاه آگاهان اعزام عساکر اضافی امریکا در افغانستان و اصرار ترامپ بر ادامۀ ماموریت جنگی، دشمنی بزرگ با خواسته ها و مصالح افغانستان یعنی صلح و ثبات در تضاد است ، زیرا امریکایی ها هرگاه در ۱۶ سال با تمام جبر و وحشت نتوانستند مخالفین خود را ضعیف بسازند و یا در خورد ترین ساحۀ افغانستان امنیت و آرامش را به ارمغان بیاورند ، پس ازین نیز رسیدن به این اهداف بسیار دور از امکان است .
 
افغان ها انتظار داشتند که امریکایی ها از تجربه های گذشته پند می گیرند و در استراتژی جدید خود به جای زور و جبر به صلح و آشتی اصرار می کنند و تصمیم معقول می گیرند ، اما چنان به نظر می رسد که امریکایی ها موضوع افغانستان را بهانه می گیرند و در واقعیت می خواهند افغانستان را به حیث میدان نبرد تا مدت طولانی در اختیار خود نگهدارند و به رقابت خود با کشورهای منطقه ادامه بدهند ، از همین است که کشورهای مطرح به شمول چین و روسیه پس از اعلام استراتژی جدید ترامپ مخالفت صریح خود را اعلام نمودند و موقف رسمی خود را روشن تر ساختند .

Related posts