تازه ترین ها

امارت اسلامی افغانستان؛ نیرویی پاسدار از مقدسات اسلام

امارت اسلامی افغانستان؛ نیرویی پاسدار از مقدسات اسلام
مجاهدین جانباز و فداکار امارت اسلامی افغانستان از شعائر اسلام و ارزشهای ملی همواره به نرخ جان پاسداری نموده اند و کاوش های خستگی ناپذیر برای رفاه و خیرخواهی مردم انجام داده اند .
 
اما نیروهای اشغالگر بارها شعائر اسلام را در افغانستان اهانت کرده اند. قرآن عظیم الشان را آتش زده ، کلمهء طیبه را به تمسخر گرفته اند. سگ ها را در مسجدها داخل کرده و مساجد و مدارس را بمباران نموده اند. علماء و طلباء را تنها به جرم اینکه مشغول آموزشهای دینی هستند لت و کوب  و شکنجه نموده  و به شهادت رسانیده اند .
چند روز پیش عساکر اشغالگر یکبار دیگر کلمهء اسلام را  به تمسخر گرفتند ، آن ها کلمهء اسلام را در ورق ها بر تصویر سگ نقش کرده و سپس آن اوراق را از هوا بر مردم پاش دادند ، مردم مجاهد افغانستان در واکنش به این جنایت سنگین و ننگین اشغالگران و رژیم کابل تظاهرات کردند ، شعارهای مرگ بر امریکا و مزدوران امریکا سر دادند و احساسات خشونت آمیز خود را در برابر نیروهای اشغالگر و مزدوران داخلی به صراحت ابراز نمودند .
 
یکتن مجاهد قهرمان امارت اسلامی افغانستان یکروز پس ازین جنایت نا بخشودنی ، عساکر اشغالگر را در دروازهء دوم میدان هوای بگرام هدف حملهء استشهادی قرار داد ، درین حملۀ قهرمانانه ۲۰ تن عساکر اشغالگر کشته و زخمی شدند .
 
اشغالگران و رژیم کابل خصومت و کدورت شان را با مقدسات اسلام یکبار دیگر عیان ساختند ، آنان برای مردم ثابت ساختند چه اندازه عداوت با کلمهء اسلام و پیروان آن دارند ، داعیهء امارت اسلامی افغانستان با این جنایت دشمن دیگر هم روشن تر گردید .
 
مفتیان رژیم ادعا دارند ادارهء کابل نیز اسلامی است ، اگر این ها واقعیت می گویند پس این ادارهء مزدور چرا بر اهانت کلمهء اسلام سکوت اختیار می کند ، ادارهء کابل نه تنها سکوت کرده بلکه درین جرم بزرگ با نیروهای اشغالگر شریک است ، زیرا سران و مقامات این اداره از اشغالگران پشتیبانی همه جانبه می کند ، نیروهای این اداره شب و روز بر پایگاه های اشغالگران پهره و گزمه می دهند ، جاسوسی می کنند ، کوردینات می دهند و دشمنان ازلی و ابدی اسلام ، افغانستان و مردم این سرزمین را دوستان خود می پندارند و هر لحظه در خدمت آن ها قرار دارند ، آیا چنین ادارهء پلید ، شخصیت های فاسد و نیروهای مزدور از اسلام نمایندگی می توانند ؟ ، هرگز نه .
 
امارت اسلامی افغانستان از بدو تاسیس خود برای پاسداری از ارزشهای اسلامی و منافع ملی عزم صمیم نموده است و در راستای این هدف والای خود هر گونه قربانی می دهد ، باز هم از اسلام دفاع می کند ، پلان های دشمن را خنثی می کند ، مردم خود را از ظلم و ستم نجات می دهد و با فداکاری ها و جانفشانی های پیهم نظام اسلامی را در سراسر کشور حاکم می سازد ، ان شاء الله تعالی .
 

Related posts