تازه ترین ها

پکتیا: دراثریک انفجار تاکتیکی درسیدکرم،۱ تانگ و۱ موتر نابود گردید وشمارزیاد عسکر کشته وزخمی شدند

پکتیا: دراثریک انفجار تاکتیکی درسیدکرم،۱ تانگ و۱ موتر نابود گردید وشمارزیاد عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” پولیس واربکی های وحشی را درمنطقه علمگی ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا مورد حمله  قرار دادند.

حمله هنگام صورت گرفت که عساکر امنیت ملی دشمن به اساس معلومات استخباراتی درسرک گردیز وشهرنو برای گرفتاری اشخاص مطلوب وسائط عامه را تلاشی مینمودند.

خبرمیگوید که بعدا شمارزیاد پولیس واربکی ها وارد محل شدند وبا مقاومت مجاهدین روبرو شدند که درجریان ان مجاهدین با اساس یک تاکتیک خاص عقب نیشینی نمودند.

هنگامیکه عساکردشمن موتر متذکره را غرض انتقال عقب تانگ بسته کردند ،مجاهدین موتر را بوسیله ماین ریموت کنترول انفجار دادند که درنتیجه ان تانگ وموتر نوع فلدر یاد شده کاملا نابود گردید وبشمول یک قومندان مهم یعنی  پسر(  ظهورالدین) ۵ تن پولیس کشته وشمارزیاد دیگرزخمی شدند.

Related posts