تازه ترین ها

کابل: یک افسرمهم سپیشل فورس (جاوید) در ارزان قیمت کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” بر یک افسرمهم عساکر اسپیشل فورس داخلی (جاوید) در منطقه ارزان قیمت شهر کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران افسرمتذکره (جاوید) جابجا به جزای اعمال اش رسیده کشته شد.

Related posts