تازه ترین ها

لوگر: ۳ تانگ در محمد اغه نابود و ۵ عسکر دشمن کشته شدند

لوگر: ۳ تانگ در محمد اغه نابود و ۵ عسکر دشمن کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” با قوای دشمن درمنطقه سرخاب ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر وارد نبرد شدیدی شدند.

نبرد ساعت ۹ صبح دیروز هنگام صورت گرفت که قوای دشمن غرض عملیات به ان منطقه آمدند که درنتیجه آن، ۳ تانگ دشمن با ماین های جاسازی شده مجاهدین تصادم نمود وکاملا نابود گردید و۵ عسکرمزدورکشته وشمار دیگر زخمی شدند.

همچنان دراثرحمله رویاروی به دشمن نیز تلفات سنگین جانی وارد گردیده اما دقیقا رقم ان به دست نه  امده است.

خبرمیگوید نبرد بعد از فرار قوای دشمن ازمنطقه ، پایان یافت.

Related posts