تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی درمورد پروپاگند رادیو آزادی

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی درمورد پروپاگند رادیو آزادی

دیروز رادیو آزادی که اصلا برای فریب افغان ها واشغال کشور ما ایجاد شده وپریکونسی آن نیز بوسیله طیاره بی ۵۲ امریکایی ها توزیع گردیده، راپور نادرستی را به نشر سپرد که گویا بعض از بزرگان امارت اسلامی تلاش مینمایند تا در کشورهای مختلف پناهنده شوند ودراین راستا از معاون امارت اسلامی محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد ومحترم صدر محمد ابراهیم نام گرفته اند.

ما این ادعای دروغین دشمن را قاطعانه رد مینمایم، امارت اسلامی اکثربخش های کشور را در کنترول دارد،خورد وبزرگ اعضای امارت اسلامی برای اعاده استقلال ونظام اسلامی طی ۱۶ سال گذشته با مال وجان فدایی کاری نمودند نباید چنین تصوری را بخود راه دهید که این مجاهدین از جهاد دست میکشند وبه کدام کشوری پناه میگرند.

این یکنیم دهه است که امریکایی ها در مقابل ملت مجاهد پرور افغانستان دست وپنجه نرمیکنند که دراین راستا نی کدام استراتیژِی شان موفق بود ونی رسانه ها وپروپاگند های استخباراتی شان جهاد ومقاومت جاری را متأثرساخت بلکه بیشتر رسوا شدند ودرهر میدان شکستخوردند.

ما باورمند هستیم که این تلاش های اخیر شان نیز بی نتیجه خواهد ماند، ملت مجاهد پرور ما  خورد وبزرگ اعضای  امارت اسلامی را درشرائط مختلف امتحان وتجربه کرده اند وآنان را بهتر میشناسند وچنین افواهات دشمن هیچ نوع تشویشی را به ملت ما ایجاد کرده نمیتواند.

ما بشمول رسانه های مربوط به تمام جهت های دشمن اعلام میداریم که چنین جعل وتزویر، پروپاگند واکاذیب شما نی درانگیزه جهادی کدام عضو امارت اسلامی تغیر ایجا میتواند ونی چنین افواهات دروغین شما، ملت مجاهد ما را فریب داده میتواند ونی شما بوسیله این حرکات طفلانه وشیطانی  میتوانید به اهداف شوم تان برسید. ان شاءالله

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۸/۱۲/۲۳هـ ق

۱۳۹۶/۶/۲۳هـ ش ــ ۲۰۱۷/۹/۱۴م

Related posts