تازه ترین ها

کنر:دو قومندان مهم اربکی (شیرین ومحمد الدین) درناری کشته شدند

کنر:دو قومندان مهم اربکی (شیرین ومحمد الدین) درناری کشته شدند

بر اساس خبر، ماین در قریه سونه ولسوالی ناری ولایت کنر ۲ قومندان مهم اربکی ( شیرین ومحمد الدین) را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران هردو قومندان یادشده که اشخاص بسیار وحشی وظالم بودند جابجا به جزای اعمال شان رسیده کشته شدند.

Related posts