کنر:دو قومندان مهم اربکی (شیرین ومحمد الدین) درناری کشته شدند

کنر:دو قومندان مهم اربکی (شیرین ومحمد الدین) درناری کشته شدند

بر اساس خبر، ماین در قریه سونه ولسوالی ناری ولایت کنر ۲ قومندان مهم اربکی ( شیرین ومحمد الدین) را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران هردو قومندان یادشده که اشخاص بسیار وحشی وظالم بودند جابجا به جزای اعمال شان رسیده کشته شدند.

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts