تازه ترین ها

رنج یا موهبت

رنج یا موهبت

می گویند یک آهینگر با وجود سن زیاد، رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به الله متعال عشق می ورزید و در عبادت و اطاعت پروردگار غرق بود. روزری یکی از دوستانش که اعتقاد به خداوند متعال نداشت،از او پرسید:

تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری را نصیب تو می کند، را دوست داشته باشی و بیشتر وقت خود را در عبادت او بگذرانی؟

آهینگر سر به زیر آورد و گفت:

وقتی که میخواهم یک آهنی بسازم،یک تکه آهن را در کورهء آتش قرار می دهم. سپس آنرا روی سندان می گذارم و می کوبم تا به شکل دلخواه درآید.اگر به صورت دلخواهم درآمد، می دانم که وسیله مفیدی خواهد بود، اگر نه آن را کنار میگذارم.

همین موصوع باعث شده است که همیشه به درگاه الله متعال دعا کنم که خدایا ، مرا در کوره های رنج قرار بده ،اما کنار نگذار!

Related posts