تازه ترین ها

ششم میزان، اعلامیهء امارت اسلامي به مناسبت فتح کابل

ششم میزان، اعلامیهء امارت اسلامي به مناسبت فتح کابل

شش میزان، ۲۱سال قبل در همین روز پایتخت کشور ما از چنگال جنگسالاران رها، پرچم صلح، امن و شادماني بر فرازش افراشته شد.

در تاریخ کشور این یک روز فراموش ناشدنی است، که کابل به دست امارت اسلامی فتح و بدین ترتیب لانهء شروفساد، انارشیزم، تفرقه، و هرنوع شرارت ها از کشور ما رو به زوال شد، در آن وقت، زمانیکه کابل در چنگال وحشت گیر بود، آن تاریکی های سیاه و حالات رنج دهنده از هیچ کس پنهان نیست.
نجات دادن به کابل از چنین حالت و عوض آن تأمین صلح و آرامي یقینا یک لحظهء تاریخ شمرده میشود، که مجاهدین امارت اسلامی به نذرانهء سر و جان خود این کارنامه را انجام داد.
امروز یک بار دیگر جهت تمجید از آن روز به ملت مؤمن خویش مراتب تبریکی عرض میداریم و به این امید که بازهم بر پایتخت کشور ما کابل پرچم سفید استقلال و آزادی را مشاهده کنیم و به لحظات نجات از اشغالگران وحشی چشم براه باشیم به شما یک بار دیگر خوشخبری امید میدهیم.
فتح کابل توسط مجاهدین امارت اسلامی نه تنها از نگاه تعیین سرنوشت کشور یک واقعهء تاریخی بود، بلکه چگونگی این واقعه نیز کم مانند بود.
قوت های امارت اسلامی در شب تاریک از چند جهت وارد شهر کابل شدند؛ لیکن نه خانه و یا ملکیت کسی غارت شد، نه به افراد ملکی آسیب رسید، نه ادارات دولتی، بانک ها، دکاکین، و صرافی ها غارت شد، و نه هم کدام حادثهء دیگری به وقوع پیوست که معمولا در حالات جنگی واقع میشود.
علت آن این بود که مجاهدین امارت اسلامی به کابل چون جنگسالاران جهت چور و فساد وارد نشده بودند؛ بلکه بخاطر نظم، اداره، صلح و تحکیم نظام اسلامی برای فتح کابل اقدام نمودند.
اکنون کابل اسیر در چنگال اشغال امریکایی و مزودرانش با وضعیتی مواجه است که خاطره های قبل از ششم میزان را به این شهر تاریخی یاددهانی میکند.
زندگی مردم عامه کابل اگر آن زمان به سبب جنگ و جدال در عذاب مبتلا بود؛ حالا پنجره های امنیتي و موانع حفاظتی سیمنتی اشغالگران و تجاوز فاضح ایشان بر دین و کلتور زندگی مردم را با فاجعه روبرو نموده.
بسبب زورگویی و وحشت اشغالگران و اجیران ایشان نه کسی چیز گفته میتواند و نه حقوق مغصوبۀ خود را خواسته میتواند.
جاده ها و مسیرهای این شهر کوچک بر روی مردم عام بند است، رفت وآمد در مسیرها و کوچه های ضیق برای مردم همچو سرطان به عذاب تبدیل شده است.
در جهت دیگر، از غصب، اختلاس، رشوت، غارت و فساد بی سابقهء رژیم دست نشاندهء و اشغالگران، همشهریان رنج دیدء کابل را تا بینی رسانده اند و بار دیگر به امید چنین نیروی ناجی اند که قلب افغانستان را یک بار دیگر از غلامان امریکایی و عناصر شروفساد نجات دهد.
طوریکه حاکمیت ظلم و فساد دوام نمی تواند، ان شاالله دور نیست که کابل بار دیگر زیر سایهء صلح، صلاح و نظام اسلامی از حاکمیت فاسد نجات یابد. وماذالک علی الله بعزیز.
امارت اسلامی افغانستان
۱۴۳۹/۱/۸هـ ق
۱۳۹۶/۷/۶هـ ش ۲۰۱۷/۹/۲۸م

Related posts