تازه ترین ها

 تعریف مزاجی استعمار بنام دهشت افکنی، اهمیت خود را از دست داده است

 تعریف مزاجی استعمار بنام دهشت افکنی، اهمیت خود را از دست داده است

همزمان با آمدن اداره جدید در آمریکا، اشغالگرام آمریکایی یکبار دیگر توجه خود را به استعمال نیروی نظامی در کشور عزیز ما معطوف کرده است. عملیات های شبانه، حملات درون و بمباری ها را افزایش داده است. در کنار آن تبلیغات ناروا و فشار سیاسی را شدت بخشیده است تا بلکه از راه زور بتواند ملت افغان را مجبور کند که اشغال آنها را بپذیرند. اما این تجربه ای ناکام است که پیش از این شوروی ها و انگلیس ها نیز آزموده اند لیکن هیچ نتیجه ای بدست نیاوردند.

 

اشغالگران در این مدت کوتاه طبق استراتیژی خودشان مشاهده کردند که استراتیژیشان عملاً ناکام است. بطور مثال از شروع استراتیژی آمریکا، مجاهدین امارت اسلامی توانسته اند چندین ولسوالی را سقوط دهند و یا در حال سقوط هستند.

باید بگوئیم که مقاومت کنونی ملی از دهه ها بدینسو همچنان به نصرت الله متعال خروشان جریان دارد. در یک روز به میان نیامده و نه هم در یک روز چنین وسعت یافته است. از زمان لشکر سرخ تا تجاوز آمریکا میلیون ها قربانی تقدیم کرده است. اما بازهم همچنان با همان جوش و خروش جریان دارد. نسل های جدید آمده و رسالت ایمانی و تاریخی خود را به پیش می برند، زیرا در حال حاضر تجاوزگران، آمریکایی ها و حمایت کنندگان شان به سلاح های گوناگون مسلح هستند و در مقابل مجاهدین به ایمان و نیروی مردمی مسلح هستند. هدف شان روشن و مقدس است که خواهان خاتمه دادن به اشغال خارجی و قیام نظام اسلامی در سرزمین خود هستند.

 

امارت اسلامی در امور داخلی دیگران دخالت نمی کند و نه به دیگران اجازه می دهد که در افغانستان مداخله کنند. برای رسیدن به این هدف راه حل صلح آمیز را باز گذاشته است.

چگونه می شود که تجاوزگران کشور ما را اشغال کرده باشند، مردم و ملت ما را به شهادت می رسانند، سرزمین و کشور ما را ویران می کنند اما باز هم تروریست شمرده نمی شوند. این برای هیچ صاحب عقل سلیم قابل قبول نیست.

ما به آمریکا و دوستان داخلی و خارجی شان اعلام میداریم که از استراتیژی ناکام زورگوئی دست بردارید، به حل واقعی مسئله روی بیاورید. ریشهء مقاومت جاری در میان ملت کاشته شده است و با نصرت الله متعال یک قوت پایان ناپذیر است. باید از روزی بترسید که همچنان به غصب حقوق ملت مسلمان افغان ادامه دهید، زمانی خواهد رسید که همانند اتحاد شوروی در داخل خانه خود تقسیم و پاشیده شده و نتوانید خود را جمع کنید.

وما علینا الا البلاغ

Related posts