تازه ترین ها

جنایات جنگی (سبتمبر)

جنایات جنگی (سبتمبر)

بتاریخ ۵ سبتمبر  سال ۲۰۱۷ میلادی افراد (باچا) قومندان امنیه ولسوالی شاولیکوت یکتن از مجاهدین پیشین جهادی بنام ملا عبدالغفور را که را به شهادت رساند.

بتاریخ ۶ سبتمبر  نیروهای اشغالگر در مربوطات ولسوالی چوره ولایت ارزگان مناطق مسکونی ملکی را بمباران کرد که در نتیجه ۷ تن از هموطنان ملکی شهید و تعدادی از خانه ها تخریب شد.

بتاریخ ۶ سبتمبر  محافظین شاهراه هرات – قندهار در بازار ولسوالی فراه رود بر یک موتر ۳۰۴ فیر کردند که در نتیجه ۳ تن از مسافرین زخمی و یکتن شهید گردید.

بتاریخ ۷ سبتمبر  ملیشه های اربکی در قریه شیر بیگ ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان یک دختر جوان را به شهادت رسانده و دو کودک را زخمی کردند.

بتاریخ ۷ سبتمبر در نتیجهء حمله طیاره درون نیروهای اشغالگر خارجی در منطقه قلعه خور ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان یک فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۹ سبتمبر نظامیان اشغالگر با همکاری عساکر داخی در منطقه نیلی ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان تلاشی خانه ها ۵ فرد ملکی را شهید و ۳ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۱ سبتمبر ملیشه های اربکی ۲ طالب العلم را در منطقه شیر ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به شهادت رسانده و یکتن دیگر را زخمی کرد.

بتاریخ ۱۲ سبتمبر اشغالگران خارجی با همکاری اجیران داخلی بر منطقه ابوبکر وزیر در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند، در هنگام یورش به خانه ها، دروازه ها را با بمب منفجر کرده و مردم را لت و کوب کرده اند، اموال قیمتی و پول نقد را غارت کرده و ۴ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۳ سبتمبر باشندگان بلخ و فعالان مدنی  به رسانه ها گفتند که نیروهای دولتی به بهانه انجام عملیات خانه های مردم را چور و چپاول می کنند، مردم را لت و کوب و شکنجه می کنند. قادر مصباح رئیس بنیاد خط نو در بلخ به رادیوی آزادی گفت که:” افراد مسلح بنام قیام کنندگان مردمی دزدی می کنند، راهزنی می کنند، مردم را آزار می دهند و از خانه هایشان اموالی قیمتی غارت می کنند”.

بتاریخ ۱۳ سبتمبر عساکر داخلی در نزدیکی مرکز ولسوالی دره بوم ولایت بادغیس یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کرد.

بتاریخ ۱۳ سبتمبر نظامیان اشغالگر و عساکر کماندوی داخلی مشترکا بر منطقه سنگرخیل طوطو از مربوطات ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار چاپه زدند که در هنگام چاپه دروازه های خانه ها را شکستانده ، خانه ها را تلاشی کرده، مردم را لت و کوب نموده و یک کودک خردسال و یک موی سفید را به شهادت رسانده و ۴ تن از باشندگان منطقه را دستگیر و با خود برده اند.

بتاریخ ۱۴ سبتمبر نظامیان اشغالگر با همکاری عساکر داخلی در هنگام چاپه بر منطقه گرداوی ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار ۷ تن از افراد ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۵ سبتمبر رسانه ها خبر دادند که در مرکز ولسوالی برکی برک ولایت بغلان عساکر داخلی در مدرسه مولوی کمال الدین سنگر گرفته  و دیوارهای مدرسه را سوراخ کرده اند که زیان های مالی  زیادی به مدرسه رسانده اند. همچنین لیسه مرکزی ولسوالی مذکور و یک باب مکتب متوسطه در منطقه فلول نیز به همین شکل از سوی عساکر داخلی از مدت چهار ماه بدینسو بحیث سنگر مورد استفاده قرار می گیرد و در آنجا قرارگاه درست کرده اند. شاگردان مکاتب مذکور از درس و تعلیم بازمانده و در خانه های خود هستند.

بتاریخ ۱۶ سبتمبر ملیشه های اربکی یکتن از معلمین مکتب بنام معلم جان محمد را در منطقه اوریاخیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شهید و دو فرزندش را زخمی نمودند.

بتاریخ ۱۷ سبتمبر نیروهای خارجی در جریان بمباری بر مناطق شیخی و نیکروز از مربوطات ولسوالی خاک ارزگان ولایت ارزکان ۶ تن از هموطنان ملکی ما را به شهادت رسانده و تعدادی مواشی را از بین برده و یکتعداد خانه ها را تخریب کرده اند.

بتاریخ ۱۷ سبتمبر عساکر داخلی یکتن از علماء دین بنام عبدالهادی آخندزاده را در منطقه بالای ولسوالی ده یک ولایت غزنی به شهادت رسانده و یک فرزند و خانمش را زخمی کردند.

بتاریخ ۱۸ سبتمبر نظامیان اشغالگر با همکاری عساکر کماندو بر منطقه دلالک اوزرک ولسوالی خاکریز ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه را شکستانده، مردم را لت وکوب کرده، ۹ تن را دستگیر  و ۳ کودک، ۴ موی سفید  و ۱۲ تن از جوانان را در خانه هایشان  به شهادت رساندند. علاوه بر تلفات جانی، زیان مالی سنگینی نیز به مردم وارد کرده اند.

بتاریخ ۱۹ سبتمبر طیارات رژیم کابل بر منطقهء خم جنگل ولسوالی قادس ولایت بادغیس بمباری کردند که یک فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۱۹ سبتمبر نیروهای اشغالگر در یک بمباران هوایی در منطقه لالابای ولسوالی قادس ولایت بادغیس ۳ فرد ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۹ سبتمبر در منطقه جورلوغ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ملیشه های اربکی یک فرد ملکی بنام انور را با ۲ فرزند خوردسالش به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ سبتمبر عساکر داخلی در منطقه شالیز از مربوطات مرکز ولایت غزنی در انداخت های توپخانه ای که بر ساحات مسکونی اصابت کرد، ۳ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲۱ سبتمبر در بمباردمان نیروهای اشغالگر در قریه صالح گل ولسوالی ناوه ولایت غزنی ۲ کودک شهید و دو تن دیگر بشمول یک زن یک کودک زخمی گردید.

بتاریخ ۲۲ سبتمبر نظامیان اشغالگر با همکاری عساکر داخلی بر خانه های مردم در منطقه دامبارخانه از مربوطات ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار چاپه زدند که درهنگام چاپه دروازه ها را با بمب منفجر کرده و در جریان تلاشی اجناس قیمتی را غارت کردند. آنها همچنین ۲ فرد ملکی را شهید و ۹ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۲ سبتمبر در منطقه مرشکار ولسوالی المار ولایت فاریاب در انداخت های هاوان ملیشه های اربکی ۲ کودک شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۳ سبتمبر اربکی ها یکتن از باشندگان ملکی بنام محمد اسحاق فرزند حمیدالله را در منطقه درامک ولسوالی ده یک ولایت غزنی دستگیر و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۴ سبتمبر تجاوزگران خارجی و عساکر داخلی بر خانه های مردم در منطقه کنکرک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه ۳ فرد ملکی را شهید و بشمول زنان و کودکان ۳ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۵ سبتمبر عساکر کماندو در جریان انجام عملیات ۲۰۰ خانواده را در منطقه بیسی اونکی از مربوطات ولسوالی بولدک ولایت قندهار مجبور به ترک خانه و منطقه کرده و پس از آن ۳۰ باب خانه را تخریب کرده و بسیاری از باغ ها و زمین های زراعتی را آتش زدند.

بتاریخ ۲۵ سبتمبر اربکی یکتن موی سفیدبنام رحمت الله را در منطقه میانکول ولسوالی قلعه زال ولایت قندوز به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۶ سبتمبر در حملهء هوایی طیارات رژیم کابل در منطقه چوبکی ولسوالی خیبر ولایت فاریاب یک فرد ملکی شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ سبتمبر در نزدیکی بازار ولسوالی دره بوم ولایت بادغیس در نتیجهء انداخت های هاوان عساکر داخلی که بر یک مدرسه اصابت کرد ۲ طالب العلم شهید شدند.

بتاریخ ۲۸ سبتمبر در فیر و انداخت های هاوان ر عساکر داخلی در منطقه شاتور ولسوالی سرحوشه ولایت پکتیکا ۲ زن شهید و یک زن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۲۸ سبتمبر  در جریان بمباران طیارات رژیم کابل در منطقه القناق و دروازه پته ولسوالی درقد ولایت تخار ۴ تن از دهقانان شهید شدند.

بتاریخ ۳۰ سبتمبر در نتیجه فیر و انداخت های هاوان عساکر داخلی در منطقه دوابی ولسوالی چهل گزی ولایت فاریاب یک فرد ملکی بنام سیدوخان شهید و فرزندش شیرین گل زخمی گردید.

مأخذها :[رادیوی بي بي سي، آزادي = افغان اسلامي اژانس ، پژواک = ویب سایت های خبریال ،لراوبر ، نن تکی آسیا= و بینوا=]

 

Related posts