تازه ترین ها

اشکی بر شهدا!

اشکی بر شهدا!

اشکی بر شهدا!

اشکی بر قربانیان هفتاد و دو روز وحشت!

وحشتی که از تجاوز امریکا تا سقوط امارت اسلامی، مرز ها و حدود را شکست!

بلی! تجاوز هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ ، و سقوط یگانه رژیم غیر وابسته در تاریخ کشور.

سقوط امارت اسلامی افغانستان در هفدهم دسمبر ۲۰۰۱، که قدرش را ندانستیم.

قدرناشناسی و کفرانی که، تاوانش را در ادامه اشغال باید پرداخت!

اشکی بر شهدا!

اشکی بر بهترین فرزندان «امت»؛

اشکی بر شهدای «قلعهٔ جنگی»!

عاشورای حسینی را هفتاد و دو شهید بود،

اما عاشورای طالبی را هفتاد و دو روز عاشورا بُوَد!

هردو را با خدعه و نیرنگ به کشتارگاه کشاندند؛

کشتارگاهی «دشت کربلا» و «دشت لیلی»!

اشکی بر شهدای «دشت لیلی»!

به یقین، این خطه شاهد شهدای بی شماری بوده هست؛

اما نه چنین شهدا!

یزیدیان در کربلا بر «پسر حسین» در بستر بیماری ترحم داشتند؛

اما یزیدیان امریکایی تبار، «طالب زخمی» را بی سطر و سلاخی نمودند!

اشکی بر طالب سلاخی شده،

اشکی بر شهدا!

جاده های کابل، تصاویری از ماتم کربلا را بخود شکل میداد،

و یزیدیان امریکایی تبار، با جشن و پای کوبی بخود می بالیدند!

اشکی بر اشک ها!

اشکی بر شهیدان «مهمان»؛

اشکی بر خانواده های شان!

املاک و دارایی های شان به یغما رفت،

و فرزندان و «جگرگوشه» های شان از آغوش خانواده های شان ناپیدا!

اشکی بر ملا عمر!

کجایی، ای «عمر»!؟

کجایی، ای آنکه، عزت مهمانت را بر بقای نظامت ترجیح دادی!؟

مهمانان مهاجر!

مهاجری مجاهد!

اشکی بر شهزادهٔ عرب؛

اشکی بر اسامه!

شهزاده ی که بر قصر ها پُشت گردانید،

و عزتش را در دیار عجم در کوه پایه های جهاد رقم زد!

کجایید ای شهیدان

برخیزید!

برخیزید و بنگرید!

بنگرید به فرمودهٔ خالق مان:

حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ

تا پلید را از پاک [به سبب آزمایش های مختلف] جدا سازد. {۱۷۹:۳}

بلی! تا پلید را از پاک جدا سازد، و مسلمان نماها را، در نعمت عذاب کند

کجایید ای شهیدان

برخیزید و به ثمرهٔ خون خویش بنگرید!

بنگرید که متجاوزین چگونه «زمین گیر» شده اند،

و «امت اسلامی»، دارد لحظه شماری می کند!

دل نوشت: انجنیر محمد نذیر تنویر

Related posts