تازه ترین ها

در ماه اکتوبر ۲۹۷ تن از کارکنان اداره کابل به امارت اسلامی پیوستند

در ماه اکتوبر ۲۹۷ تن از کارکنان اداره کابل به امارت اسلامی پیوستند

در ماه اکتوبر سال جاری ۲۰۱۷ میلادی در نتیجهء تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل در ولایات مختلف افغانستان در مجموع ۲۹۷ تن از افراد مسلح که در ارگان های مختلف ادارهء کابل مشغول وظیفه بودند، بعد از درک حقایق ار رژیم فاسد جدا گردیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

آنها سلاح ها و وسایط مختلف النوع با خود آورده و به مجاهدین سپردند.

افراد تسلیم شده وعده دادند که بعد از این با دشمنان دین و وطن و اشغالگران خارجی هیچگونه رابطه و تعلق نخواهد داشت، از ملت مظلوم و مجاهدین حمایت کرده و با آنها همکاری خواهند نمود تا هرچه زودتر به نصرت الله متعال گلیم کفر، فسق ، فحشا و اشغال از این سرزمین برچیده شود و یک نظام کامل اسلامی مطابق به خواست و رضای مسلمانان ایجاد و تمام ملت حول ان جمع شوند.

رهبری کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی نیز به آنها خوش امدید گفته و انعامات و جوایزی به انها تقدیم کرد و از این اقدام نیک و اسلامی آنان ستایش نمود.

تفصیل کامل افراد و مشخصات  در لینک ذیل قابل مشاهده است:

راپور تفصیلی کمیسیون جلب و جذب دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان

Related posts