تازه ترین ها

اخلاص و همدردی امارت اسلامی افغانستان با مردم مجاهد پرور خود

اخلاص و همدردی امارت اسلامی افغانستان با مردم مجاهد پرور خود
از گذشتهء امارت اسلامی افغانستان حرف نمی زنیم ، اما امارت اسلامی افغانستان در ۱۷ سال اخیر نیز از یکسو اگر مشغول درگیری رویاروی با امریکا ، ناتو ، رژیم مزدور ، اربکی ها و پدیدهء داعش بوده است و مردانه وار برای استقلال کشور و پاسداری از ارزشهای دینی جنگیده است از سوی دیگر وجیبهء امنیت ، مصئونیت و رفاه مردم را نیز با صمیمیت و متانت کامل انجام داده است ، امارت اسلامی افغانستان تنها به تشکیلات نظامی اکتفاء نکرده است ، بلکه برای رسیدن به مشکلات ، مسائل و حوائج مردم در سطح هر ولایت تشکیلات و ادارات قضایی ، آموزشی ، صحی ، فرهنگی و………. تاسیس گردیده است و از سوی مقام رهبری و کمیسیون های مرکزی امارت اسلامی افغانستان به جدیت اداره و مراقبت می شود .
 
زعامت دلسوز امارت اسلامی افغانستان در شرایط بسیار حساس و دشوار برای مردم زمینه را مساعد ساخته است که اگر خدا نخواسته کدام مسئول یا فرد امارت بر آن ها ظلم می کند و حقوق آن ها را تلف می کند ، مردم می توانند شکایت و مطالبات خود را بدون کدام ترس و هراس به قضا و یا دیگر مراجع امارت اسلامی افغانستان برسانند ، مراجع عالی هرگاه شکایت را می شنوند و قضیه را به درستی تحقیق می کنند قاطعانه اقدام می کنند و کسانی را که مجرم ثابت می شوند مجازات می کنند .
 
امارت اسلامی افغانستان برای تصفیهء صفوف و حل مشکلات مردم هر سال هیئت های ویژهء را مؤظف می کند تا کارهای ملکی و نظامی هر ولایت را از نزدیک بررسی بکند ، عملکرد و برخورد مجاهدین را مراقبت بکند و مردم عامه را فرصت بدهد تا از نزدیک با هیئت ها ببینند و حرف های خود را در یک فضایی مطمئن به زبان بیاورند ، سپس هیئت ها بسیار صادقانه اجراآت می کنند ، همه موضوعات را جا به جا حل می کنند ، مسائل پیچیده را به مسئولین بلند پایهء امارت اسلامی افغانستان می رسانند و برای اقدامات نهایی تصامیم و فرامین آن ها را به دست می آورند ، مقامات ذی صلاحیت امارت اسلامی افغانستان نیز همه موضوعات را که هیئت ها می فرستند در محضر والیان ، مسئولان حلقات و ذی ربط بررسی می کنند و برای حل آن می کوشند .
 
امریکایی ها و ادارهء استخباراتی کابل توسط یک عده گروه های اختطاف گر که حالا به نام داعش رسوا شدند کوشیدند با استفاده از صفوف مجاهدین اعمال زشتی را انجام بدهند ( مثلا : استفادهء مالی توسط اختطاف گری ، جلوگیری از کارهای بازسازی ، آتش زدن مکتب ها و دیگر کارهای مردم ستیزانه ) تا درمیان امارت و مردم بدبینی و بی اعتمادی به وجود بیاید ، اما به نصرت خداوند تعالی و گامهای جدی مسئولین هر دم بیدار امارت اسلامی افغانستان همه دسایس و حربه های دشمن خنثی گردید و عاملین آن گرفتار و مؤاخذه شدند ، هرگاه هویت چنین گروه ها و شخصیت ها فاش گردید و دیگر برای آن ها چانسی برای انجام دهی چنین کارهای زشت باقی نماند حالا به نام داعش قیام کردند و رسما از غارها و مراکز امریکایی ها بیرون شدند .
 
فکر می کنیم در چنین شرایط تنگ و نا مساعد این دلیل مناسب برای همدلی و خیرخواهی امارت اسلامی افغانستان با مردم خود است که از یکسو با پنجصد هزار اشغالگران ، داعشیان رو سیاه و ملیشه های اجرتی می جنگد و از سوی دیگر امکانات و توانایی خود را مدبرانه و حکیمانه برای تصفیهء صفوف و حل مشکلات مردم به خرج می دهد ، الحمدلله و الشکرلله .

 

Related posts