تازه ترین ها

جنون غلامان ارگ نشین، اوج شرمساری برای حامیان مسلمان نما

جنون غلامان ارگ نشین، اوج شرمساری برای حامیان مسلمان نما

 

لکه و داغ ننگینی هست برجبین آنهایی که بنام مسلمان و افغان در کنار اینها نشسته هنوز اعمال زبونانه اینها را تائید می کنند .
باید ازخجالت وشرمندگی آب شوند. زمامداران قلابی دست نشانده افغانستان چنان در غلامی و بردگی فرو رفته اند که هیچ نپرس. پیمانهء نیشه و بیهوشی اینها قریب است همه حواس و احساس شان را از دست داده مجنون وار برخلاف معیار های شرافت انسانی اربابان آمریکایی شان را بخدایی بگیرند در برابر همه اوامر و فرامین آنها خود را منقاد دانسته اوج فساد قتل و خون ریزی مسلمانان و هزاران جنایات اش را درحق خود و ملت به گروگانه گرفته شدهء خویش سبب خیر و رحمت پنداشته و از هر نوع رزالت و جنایت آفرینی آنها کف زنان استقبال نموده به رقص و پایکوبی بپردازند جشن سرور و شادمانی بر پا کنند.
باالمقابل از هر حادثه و  واقعه ای که در کشورهای غربی و سرزمین های کفری دیگران ازجمله خواجه و ارباب کلان شان آمریکا رخ می دهد و سبب مرگ بدترین و کثیف ترین آدم های روی زمین همجنسبازان آمریکایی واروپایی می شود اینها فوراً احساس همدردی و غمشریکی نموده از فراق آنها اشک می ریزند و در سوگ و ماتم می نشینند.
برعکس از فاجعه بارترین جنایت علیه دین مقدس اسلام و ضد قرآن و کشتار مسلمانان کف زنان اظهار خوشی نموده حمایت و پشتبانی خود را از جانیان و قاتلان خون آشام بخاطر غوطه ور ساختن کلام الهی و مسلمانان همنوع و هموطن خود که بخون رنگین شده به صراحت اعلان می کنند.

و این عملکرد ظالمانه و وحشیانهء نیروهای صلیبی را برای خود مایهء فخر دانسته و علنا اظهار می کنند که قوت ما برای از بین بردن مراکز تروریزم بیشتر گردیده و ما بعد از این چنین مراکز تروریستان را ازبین برده نابود می سازیم . آیا کشتار و قتل عام اطفال زنان طالبان و حافظان قرآن کریم و پیر و جوان زنان و کودکان این ملت  و مردم بی گناه مایهء فخر و نشان قوت شما است. آیا شما از چنین عملکرد قوت های اجنبی بخاطر قتل عام و جاری نمودن خون حافظان و استاذان مدارس دینی و  تخریب مدارس و به آتش کشیدن و پاره پاره نمودن قرآن کریم اظهار خوشحالی و شادمانی می کنید.

میدانیم که ذره ای احساس، وجدان و ضمیر در وجود شما و باداران تان دیده نمی شود. اگرکمترین ذره ای احساس افغانیت و انسانیت هم در وجود شما غلامان ارگ نشین می بود به این پیمانه با بی شرمی و با کمال میل به صراحت لهجه احساس شادمانی نمی کردید بدانید آنهائیکه در بیانیه های رسمی شان اظهار خوشی نموده گفته اند که ما مراکز تروریستان را بشمول افراد کلیدی شان از بین برده نابود ساختیم اما در حقیقت همه قربانیان جنایت فاجعه بار اخیر را افراد ملکی مسلمان بی دفاع و مظلوم  افغان تشکیل می دهد که اعم از زنان و اطفال معصوم پیر و جوان غریب و بیچاره بوده اند. خصوصا حملات وحشیانه اشغالگران صلیبی و یهودی و مزدوران ایمان باخته آنها بالای مدرسه و دار الحفاظ منطقه عمر خیل ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ که قربانیان آن را همه حافظان خوردسال معصوم و استاذان دارالحفاظ متذکر تشکیل می دهند که به هیچ وجه بجز فراگیری و آموختن قرآن (کلام پاک الهی) دیگر جرمی نداشتند. این شاگردان نوجوان در هیچ یک از عملیات های رزمی علیه اشغالگران وحشی و مزدوران ایمان باخته آنها شرکت نداشتند. جز اینکه شب هنگام در بستر خواب با بی رحمی و سقاوت کامل بشهادت رسیده اند تصاویر اجساد شهدآء که در کنار جسد خون آلود و به خون آغشته شان کلام پاک الهی نیز بخون رنگین شده حافظان قرآن کریم غوطه ور شده بود. نشاندهندهء عملی اراده و عناد دشمنان اصلی قرآن بوده است.
کسانیکه تا هنوز به زبان چرب و نرم اینها فریب خورده در کنارشان قرار گرفته اند و  از حقد و کینه اسلام ستیزانهء این ددمنشان کافرپرست درست آگاهی نداشته و ندارند باید بیشتر از این در جرم نابخشودنی و جبران ناپذیر اینها خود را شریک نساخته، از حلقه و دایره جلادان و قاتلان اسلام ستیز و افغان ستیز بیرون شوند و باورمند باشند که اینها دشمنان اصلی دین مقدس اسلام ، قرآن و مسلمانان این سرزمین اند در انجام هرنوع جنایات ضد اسلامی و انسانی فاجعه بار دست اینها بیشتر از اشغالگران در خون ملت مسلمان افغانستان غرق بوده و خواهد بود.

نوشته: مصعب بغلانی

Related posts