تازه ترین ها

جنگ ملت افغان در مقابل تجاوز آمریکا، جهاد مقدس است

جنگ ملت افغان در مقابل تجاوز آمریکا، جهاد مقدس است

همزمان با هفدهمین سالروز آغاز تجاوز و اشغال خاک پاک افغانستان، سلسلهء تازه ای از وحشت و مظالم بر ملت افغان نیز شروع شده است و به اصطلاح آمریکا این حامی و نگهبان حقوق بشر جنایات ضد بشری اش را در کشور عزیز ما ادامه داده و بمباران کورکورانه، عملیات و یورش های شبانه، کشتار زنان، کودکان و مردمان ملکی و شکنجه های بی مورد وظایف روزانهء اشغالگران را تشکیل می دهد.

در میدان نبرد کارنامه های جانفشانی و شجاعت مجاهدین امارت اسلامی، جنرالان آمریکایی را مجبور نموده تا برای پنهان کردن ناکامی های خود، لیاف تازه ای بدوزند، تا غرور جهانی خود را زیر آن نگه دارند.

جنرال نیکولسون قومندان نیروهای آمریکایی بروز دوشنبه ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف با ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ در یک کنفرانس خبری گفت: تلاش ما اینست که جلو قاچاق مواد مخدر و نشه ای طالبان مسلح را بگیریم. همچنین ادارهء کابل در خبرنامه ای علاوه بر تائید گفته های جنرال مذکور یک قدم فراتر نهاده و گفته است که ” جنگ جاری جنگ مواد مخدر است.”
در اینجا چند سخن قابل تامل است:

۱- باید نگریسته شود که: از روزیکه بتاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ میلادی آمریکا بر کشور ما تجاوزش را شروع کرد، فیصدی کشت و قاچاق مواد مخدر نسبت به امروز چند فیصد بود؟ این یک حقیقت آشکار است که هیچ کس نمی تواند منکر آن شود که امارت اسلامی در دوران حکمروایی خود کشت و قاچاق مواد مخدر را به صفر رسانده بودند.

۲- در پس پردهء کشت، تولید و کاروبار مواد مخدر دست های چه کسانی آلوده است؟ چرا این معضل روز بروز گسترش می یابد؟ حتی بر طبق تازه ترین آمار، معتادین ده فیصد از نفوس افغانستان را تشکیل می دهند. مسئولیت این همه نابسامانی ها کیست؟ اگر اشغالگران به علاوه ادارهء کابل نمی توانند این مشکل را کنترول و حل کنند؛ پس چرا لاف می زنند که ملت افغان حمایت کنندگان ما هستند یا عمداً می خواهند این مشکل را بزرگتر سازند؛ و گرنه اهدافشان چیست؟

۳- سود اقتصادی کشت، تولید و کاروبار مواد مخدر به چه کسی می رسد؟ زمین دار، برزگر بیچاره نمی تواند مصارف خود را بدست بیاورد، در مجموع سود بسیار اندک آن به افغان ها می رسد، بلکه نفع و فایدهء اصلی آن به کسانی می رسد که آنرا به خارج انتقال می دهند، ملت افغان و جهانیان می دانند که مواد مخدر در بازارهای اروپایی به قیمت صلا به فروش می رسند و کنترول بازارها در آنجا در کنترول افغانها نیست.

امارت اسلامی افغانستان باورمند است که مخدرات معضل بزرگی برای جامعهء افغانی است، هرچه زودتر ممکن باشد، باید این معضل حل گردد، از اینرو بمانند گذشته در آینده نیز تصمیم دارد که به روش معقول و تدریجی این مشکل را حل نماید، البته اشغال کشور و وجود قوت های بیگانه مادر همهء نابسامانی هاست و جنگ جاری در مقابل اشغال و اشغالگران جهاد مقدس است که به هیچ صورت جنگ مواد مخدر نیست.

 

Related posts