تازه ترین ها

معاون داعش در افغانستان با امارت اسلامی یکجا گردید ، راپور ویدیویی استودیوی الاماره

معاون داعش در افغانستان با امارت اسلامی یکجا گردید ، راپور ویدیویی استودیوی الاماره

چند سال پیش گروهی بنام داعش در افغانستان پدیدار گردید، یکی از اعضای اساسی و مسئولین مهمش عبدالرزاق مهدی باشندهء ولایت فراه بود. نامبرده که چند سال پیش از سوی داعش معاون ولایت خراسان تعیین شده بود، مسئولیت رابطه بین داعشی ها در افغانستان و عراق را داشت.
عبدالرزاق مهدی که مدت طولانی بحیث معاون داعش در افغانستان اجرای مسئولیت کرده است و اعمال داعش را با چشم سر مشاهده نموده است، در پایان؛ این گروه یک تنظیم منحرف و زیان رسان به مسلمانان برایش ثابت شد از اینرو با درک حقایق گروه داعش را رها کرده و براساس فهم و درک خود پیوستن به امارت اسلامی را اعلام نمود .
این مسئول مهم داعش در افغانستان وضعیت خودشان را با زبان خود بیان کرده و اسرار مهمی را بازگو کرده است.
امارت اسلامی به افراد باقی ماندهء داعش اعلام می دارد که بجای ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مسلمانان، راه اتحاد را پیشه کنید.
بیائید مصاحبهء همکار استودیوی الاماره را با عبدالرزاق مهدی معاون داعش در این راپور ویدیویی با استفاده از لینک های ذیل بشنویم.
کیفیت متوسط
………………………………………………………
Al Emarah Studio Video Report; Deash Deputy joins the Islamic Emirate

Related posts