تازه ترین ها

با وحشت و جنایت نمی توان امنیت آورد

با وحشت و جنایت نمی توان امنیت آورد

 فرماندهء امریکایی ناتو ژنرال نیلکسون دو روز پیش در قندوز به خبرنگاران گفت که امنیت ِ قندوز و دیگر بخشهای کشور رو به بهبود است و تا انتخابات آینده ازین هم خوبتر می شود ، ژنرال نیکلسون که چند تن وزیر  و دیگر مقامات رژیم مزدور کابل را نیز با خود به قندوز برده بود از مردم خواست : برای انتخابات پیش رو آمادگی بگیرید ، ما امنیت شما را تامین می کنیم .

این دلیل دیگری است برای اینکه انتخابات به فرمایش  و طراحی عساکر اشغالگر خارجی صورت می گیرد و مسئولان مزدور تنها و تنها وظیفه دارند که با راه اندازی یک پروسهء نمایشی به چشم مردم خاک بیاندازند ، مردم افغان زمین این منظره را به چشم سر می بینند و از آنانکه شکار دسایس اشغالگران شده اند می پرسند : آیا هنوز هم باور دارید که حضور اشغالگران در کشور کاهش یافته است  و حاکمیت و کنترول کشور در دست آن ها نیست ؟

این حرفهای پوچ ژنرال نیکلسون در حالی در رسانه ها مطرح می شود که جنایات ضد بشری و رفتار وحشیانهء امریکایی ها درین اواخر در سراسر کشور به مراتب افزایش یافته است .  سه ماه از اعلان استراتژی تازهء جنگی امریکا در افغانستان می گذرد ، امریکایی ها و مزدوران شان درین مدت دست به جنایات توجیه ناپذیر در سراسر کشور زده اند ، بمباران کورکورانه ، عملیات های شب هنگام ، تذلیل مردم به نام تلاشی ، تخریب بازار ها و مارکیت ها به نام از بین بردن مواد مخدر ، حملات بر مساجد و مدارس به نام طالب و ………. جنایت های مرگبار و وحشیانهء است که امریکایی های اشغالگر و مزدوران کاسه لیس از ارتکاب آن هرگز دریغ نکرده اند .

ژنرال امریکایی با وصف این همه جرایم در قندوز با شماری از مزدوران زرخرید خود در محضر ژورنالستان ایستاد می شود و برای مردم اطمینان می دهد که ما در صدد تامین امنیت شما است ، امنیت شما بهتر خواهد شد و شما برای انتخابات آمادگی بگیرید ، آیا چنین حرفهای به معنای پاشیدن نمک بر زخمهای افغان ها نیست ؟ ، و آیا با چنین وحشت گرایی می توان امنیت آورد ؟ ، هدف ازین گونه جنایات ضد بشری تباهی و بربادی کشور می باشد یا آبادی و رفاه کشور ؟ ، آیا کدام عقل سلیم می پذیرد که امنیت از طریق وحشت و ظلم به وجود می آید ؟

 

Related posts