تازه ترین ها

حملات بر مدارس دینی و علماء!

حملات بر مدارس دینی و علماء!

بمباران و حملات نیروهای امریکایی و عساکر رژیم مزدور بر خانه ها ، بازارها ، کشت ها ، مساجد ، مدارس ، مکاتب و دیگر اماکن عامه پس از اعلان استراتژی خونخوار و وحشت بار ترامپ به مراتب افزایش یافته است و در نتیجه افغان های مظلوم با تلفات سنگین جانی و مالی مواجه شده اند ، خانه های شان را از دست داده اند و شکار اذیت های گوناگون جسمی و روحی شده اند .

حملات اشغالگران و مزدوران آنان بالخصوص بر مدارس ، مساجد و علماء و طلباء تشدید یافته است ، مدارس و مساجد در بخشهای مختلف کشور بمباران شده است ، ائمه ، شاگردان و استادان گرفتار شده اند و به شهادت رسانیده شده اند ، در سطور ذیل چند مثالی از گرفتاری ها و شهادت های شاگردان و استادان علوم دینی وانهدام مدارس و مساجد را مشت نمونهء خروار نقل می کنیم .

به تاریخ ۱۷ نومبر ، اشغالگران به همکاری عساکر داخلی در روستای ملا علیم ( ولسوالی څرخ ولایت لوگر ) دو مدرسه و خانه ها را تلاشی نمودند و به شمول شاگردان مدرسه ۵ تن مردم بی گناه را با خود بردند .

به تاریخ ۱۱ سپتمبر ، اربکی ها دو تن طالب العلم را در منطقهء شیر ولسوالی قره باغ ولایت غزنی شهید و یک تن دیگر را زخمی ساختند .

به تاریخ ۱۵ سپتمبر ، عساکر اجیر در مرکز ولسوالی برکهء ولایت بغلان  مدرسهء دینی مولوی کمال الدین را برای خود سنگر گرفتند و دیوارهای مدرسه را سوراخ نموده ساختمان مدرسه را به شدت متضرر ساختند .

به تاریخ ۱۷ سپتمبر ، عساکر داخلی در ولسوالی ده یک ولایت غزنی یکتن عالم دین ( عبدالهادی اخونزاده ) را شهید و خانم و پسر وی را زخمی ساختند .

به تاریخ ۲۷ سپتمبر ، عساکر مزدور دو تن طالب العلم یک مدرسه را در  نزدیکی بازار ولسوالی دره بوم ولایت بادغیس به شهادت رسانیدند .

به تاریخ ۲۲ اکتوبر ، اشغالگران در اثنای چاپه در منطقهء تنگی ولسوالی ناوهء ولایت غزنی دو تن فرد ملکی هر یک حمدالله و لطف الله را به شهادت رسانیدند و به شمول یک زن و چند کودک ده تن اعضاء خانوادهء آن ها را با خود بردند .

به تاریخ ۲۲ اکتوبر ، اشغالگران یک مسجد را در منطقهء غت بتخیل در مابین ولسوالی شاجوی و نوبهار ولایت زابل بمباران نموده سه تن طالب العلم را به شهادت رسانیدند و پنج تن مردم ملکی را به عنوان اسیر با خود بردند .

به تاریخ ۲۲ اکتوبر ، عساکر اشغالگر به همکاری مزدوران داخلی در منطقهء سادروماندهء ولسوالی ناوهء ولایت غزنی چاپه زدند و به شمول یکتن شخصیت روحانی (قطب الله اخونزاده )سه تن افراد ملکی را شهید و یک زن و همه اطفال خانوادهء اخونزاده را با خود بردند .

به تاریخ ۲۰ نومبر ، عساکر اشغالگر به همکاری نیروهای اجیر یکتن عالم دین ( مولوی شیرین دل ) را در هنگام چاپه در روستای مرکی خیل ( ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار) به شهادت رسانیدند و سه تن افراد ملکی را اسیر گرفتند .

به تاریخ ۲۲ نومبر ، عساکر اشغالگر و نیروهای مزدور در منطقهء عمرخیل ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ بر یک مدرسه چاپه زدند ، مردم محل می گویند که نیروهای مشترک هشت تن طلباء و حافظان خوردسال را پیش یک دیوار جمع کردند و سپس بر سرهای شان فیر کردند .

به تاریخ ۲۶ نومبر ، نیروهای اشغالگر در مناطق چارباغ و امبیر ولسوالی قرغی ولایت لغمان به شمول یک عالم دین پنج تن افراد ملکی را به شهادت رسانیدند و سه تن دیگر را با خود بردند .

بر علاوه از مراکز دینی هر شب و روز خانه های ده ها تن مردم ملکی در عملیات های شب هنگام ، بمباران و حملات توپ خانه های اشغالگران و رژیم کابل تخریب می شود و مردم مظلوم و بی دفاع ملکی به بهانه های مختلف گرفتار و شکنجه می شوند .

مجاهدین برای پاسداری از جان ، مال ، آبرو و ارزشهای مردم و دفاع از مراکز دینی متعهد هستند و به هر راه ممکن می کوشند جلو حملات دشمن را بگیرند ، پلان های شوم آن ها را خنثی نموده  انتقام مردم مظلوم خود را از دشمن خونخوار بگیرند .

Related posts