تازه ترین ها

راپورهای تلفات مجاهدین در زابل، غزنی وپکتیا حقیقت ندارد

راپورهای تلفات مجاهدین در زابل، غزنی وپکتیا حقیقت ندارد

منابع امنیتی دشمن امروز پروپاگندی را نشر نمود که گویا دیشب در مربوطات ولایت های زابل، غزنی وپکتیا چاپه انداختند ومدعی هستند که بشمول اتباع خارجی شمار زیاد مجاهدین را شهید ویا بازداشت کردند.

ما این ادعای دشمن را کاملا رد مینمایم،طی ۲۴ ساعت گذشته در ولایت های یاد شده  هیچگونه راپور چاپه ویا تلفات نداریم ونی کدام مجاهد ما شهید ویا بازداشت شده ، به ویژه موجودیت ویا بازداشت اتباع خارجی که به قول دشمن با مجاهدین همکاری مینمایند، این همه تبلیغاتی است که دشمن همواره آنرا بوسیله یک حربه تبلیغ مینماید.

دشمن جبون در ساحات مختلف کشور سرکوب گردیده  وتحت فشار باداران خارجی شان قرار گرفته اند که باید در مقابل مجاهدین پیشروی داشته باشند ،درحالی که عملا هیچ چانش پیشروی ندارند، ناگزیر مردم ملکی را شهید مینمایند وبالای آنان اتباع خارجی ویا مجاهد نام میگذارند ویا کاملا دورغ بافی کرده آنرا به نشر میسپارند.

درصفوف مجاهدین هیچ یک تبعه خارجی وجود ندارد ونی دشمن میتواند که به مجاهدین چنین مقدار تلفات وارد نماید.

ملت مجاهد پرور ما  چنین تبلیغات دشمن را اهمیت نمیدهند ولله الحمد به مجاهدین نیز تلفات وارد نگردیده است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۱۴۳۹/۳/۱۷هـ ق
۱۳۹۶/۹/۱۴هـ ش ــ ۲۰۱۷/۱۲/۵م

Related posts