تازه ترین ها

سخنگوی امارت اسلامی ادعای دشمن را در لوگر قاطعانه رد نمود

سخنگوی امارت اسلامی ادعای دشمن را در لوگر قاطعانه رد نمود

سخنگوی امارت اسلامی محترم ذبیح الله مجاهد صاحب آن ادعای دشمن را قاطعانه رد نمود که به قول دشمن عملیات آنان در منطقه تنگی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر برعلیه مجاهدین موفق بود ودست آوردی داشتند.

ونیز ادعا نمودند که گویا یک تن از قومندانان مجاهدین را دستگیر نموده اند وبه مجاهدین تلفات وارد کرده اند.

اما در واکنش آن سخنگوی امارت اسلامی محترم مجاهد صاحب به الاماره اظهار داشت که درمنطقه با دشمن درگیری صورت گرفته واکنون عساکردشمن برگشته فرار نموده اند ودر منطقه هیچگونه پیشروی نداشتند وصرف مردم ملکی  را آزار واذیت نموده اند.

وبه الاماره صراحت نمود که ( ادعای دشمن در لوگر حقیقت ندارد وما این پروپاگند دشمن را رد مینمایم، وبه مجاهدین نیز هیچگونه آسیبی نرسیده است).

این درحالی صورت گرفته که  دشمن مکار دیروز نیز غرض مورال افزایی عساکرشان ادعا نمود که در ولایت های پکتیا، غزنی وزابل به مجاهدین تلفات وارد کردنده اند، اما فورا این ادعای دشمن توسط سخنگوی امارت اسلامی طی نشر یک اعلامیه قاطعانه رد گردید.

Related posts