لوگر: دراثریک انفجار در محمد اغه، ۳ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه واغجان مربوطات ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر عساکرپیاده شمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرفت که دراثران ۲ عسکر مزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts