تازه ترین ها

واکنش امارت اسلامی علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس بحیث پایتخت اسرائيل از سوی امریکا

واکنش امارت اسلامی علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس بحیث پایتخت اسرائيل از سوی امریکا

امریکا چهره اشغالگرانه خود را باز هم آشکار ساخت، پالیسی دشمنی با دین اسلام و حمایت از غصب و استعمار را اعلام کرد.
امارت اسلامی به رسمیت شناختن نخستین قبلهء مسلمانان یعنی بیت المقدس را بحیث پایتخت اسرائيل از سوی رئيس جمهور امریکا شدیدا نکوهش می کند و این عمل را گامی پر از تعصب علیه تمام امت اسلامی و دور از عقل می پندارد.
این اقدام ترامپ دامن زدن به آتش جنگ در تمام جهان خصوصا خاور میانه خواهد بود.
ترامپ با این کار خود واضح ساخت که امریکا در تمام مشکلات مسلمانان که از دهه ها امت اسلامی را به رنج آورده، کشورها را اشغال کرده، مسلمانان را قتل عام کرده و سعی از بین بردن ارزش های اسلامی را دارد، مستقیما دخیل است.
امارت اسلامی از همه کشورها و ملت های مسلمان می خواهد که حمایت خود را از بیت المقدس اعلام نمایند و با مبارزه ملت مظلوم فلسطین عملا کمک کنند.
اگر جهان اسلام دربین خود دست برادری ندهد و با اتفاق بخاطر حل معضلات خود اقدام نکند، دسیسه های دشمنان اسلام را درک ننمایند و بازهم فرصت ها را ضایع کند بدور نخواهد بود که از طرف قوت های استکباری ارزش های اسلامی بيشتر پامال خواهد شد و موجودیت مسلمانان در مخاطره قرار خواهد گرفت.
امارت اسلامی افغانستان
۱۴۳۹/۳/۱۹هـ ق
۱۳۹۶/۹/۱۶هـ ش

۲۰۱۷/۱۲/۷م

Related posts